Vznikla asociace sdružující lékárenské sítě v ČR

Členy nově vzniklé Asociace provozovatelů lékárenských sítí (APLS) jsou společnosti Česká lékárna holding, která provozuje lékárny Dr. Max, dále Benu ČR a Devětsil JST.

Asociace provozovatelů lékárenských sítí je zájmovým sdružením, jehož ambicí je přispívat k vytváření optimálních podmínek pro rozvoj lékárenství v České republice. „Založením asociace deklarují členové svůj zájem k podnikání aktivit směřujících k nastolení rovných podmínek v českém lékárenství,“ říká předseda představenstva APLS Daniel Horák. Asociace si vytkla za cíl hájit společný zájem svých členů při jednání s exekutivou, zákonodárci, politickými stranami a hnutími, odbory, zájmovými skupinami, regionální a místní samosprávou, národními i mezinárodními institucemi, Českou lékárnickou komorou, Státním úřadem pro kontrolu léčiv a zdravotními pojišťovnami.
Vůči zmíněným subjektům je APLS připravena působit i v roli odborného poradce, pokud o to bude požádána. „Za tím účelem APLS vytvoří systém odborných komisí jako partnerů pro diskusi o situaci a perspektivách lékárenství v České republice,“ poznamenává Michaela Jelínková, předsedkyně představenstva distribuční společnosti Phoenix pověřená řízením dceřiné lékárenské sítě Benu. APLS chce do budoucna předkládat exekutivě, zákonodárcům, regulátorovi i zdravotním pojišťovnám návrhy k záležitostem dotýkajícím se provozu lékáren. Toto úsilí chce podpořit i prováděním souvisejících průzkumů a analýz, organizováním seminářů a vytvářením dalších příležitostí k výměně informací jak uvnitř APLS, tak navenek.
„Cílem APLS není podnikání společných kroků, které by vedly k ekonomickému potlačování konkurence,“ vysvětluje Jan Jerhot, další místopředseda představenstva APLS, „nebude tedy vyvíjet žádnou činnost, která by mohla být chápána jako porušení hospodářské soutěže a pravidel otevřeného trhu.“ Výkonný ředitel APLS Petr Novák k tomu dodává: „Chápu poslání APLS i tak, že vzniká subjekt, který bude na straně lékárníků – zaměstnanců, jichž je mezi farmaceuty většina.“ Všichni členové APLS zůstávají ekonomicky nezávislými subjekty.
(Zdroj: APLS)

Ohodnoťte tento článek!