VZP bude hradit pertuzumab

Od února letošního roku začne Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) hradit svým klientkám, vybraným pacientkám komplexních onkologických center, přípravek pertuzumab určený k léčbě rakoviny prsu.

V české populaci je pertuzumab (Perjeta) využitelný přibližně pro 12 % nemocných s rakovinou prsu. Náklady na uvedený přípravek VZP nebude centrům započítávat do limitu na léky. Lékaři tak budou mít možnost předepsat jej více klientkám VZP.

Rozhodnutí pojišťovny přivítala i Česká onkologická společnost ČLS JEP. „Je to jediná správná cesta, která respektuje svobodnou volbu lékaře, respektive komplexního onkologického centra, a financování provedené léčby v centru, které si pacientka vybere,“ uvedl její předseda profesor Jiří Vorlíček. Studie u pacientek léčených novým přípravkem prokazují jak prodloužení doby celkového přežití, tak zlepšení kvality života.

Státní ústav pro kontrolu léčiv zařadil pertuzumab do režimu tzv. dočasné úhrady. Tento režim potrvá tři roky, po které se budou dále sbírat data. Poté bude posouzen přínos terapie a rozhodnuto, jak to bude s úhradou léku nadále.

Ohodnoťte tento článek!