VZP loni vydala přes 3 miliardy za péči v LDN

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) připomněla strukturu plateb za zdravotní péči v seniorském věku a pro naši redakci uvedla, kolik peněz v jednotlivých typech zařízení v loňském roce vydala.

Vedle péče o seniory v nemocnicích poskytujících akutní lůžkovou péči pojišťovna uhradila celkem 3,7 miliardy korun za zdravotní péči v léčebnách dlouhodobě nemocných. Na dlouhodobou lůžkovou péči v začleněných LDN (jsou součástí zařízení s dalšími typy lůžkové péče) VZP loni vydala 2 miliardy. Samostatným LDN zaplatila 1,7 miliardy korun. V rámci plateb z prostředků veřejného zdravotního pojištění je v těchto typech smluvních zařízení hrazena veškerá zdravotní péče i tzv. sociální náklady na ubytování a stravu. „O umístění pacienta do zdravotnického zařízení může rozhodnout jen lékař, a to na základě zdravotního stavu pacienta. Důvodem nemůže být sociální situace dotyčného. Řešením je v takovém případě zařízení sociální,“ uvedl mluvčí VZP Oldřich Tichý.
V pobytových zařízeních sociálních služeb (domovech pro seniory, soukromých zařízeních pro pacienty s Alzheimerovou chorobou) jsou z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazeny pouze zdravotní služby, nikoli péče sociální (neplatí se ubytování, strava či nezdravotnické úkony). V sociál ních zařízeních je ze zdravotního pojištění hrazena péče ambulantních specialistů a praktiků a lékařem indikovaná ošetřovatelská zdravotní péče poskytovaná všeobecnými sestrami v sociálních službách. Vloni za zdravotní péči v pobytových zařízeních sociálních služeb pojišťovna zaplatila 800 milionů. „Náklady na klienty se v rámci každého zdravotnického či sociálního zařízení liší dle zdravotního stavu jednotlivce, v případě Alzheimerovy choroby záleží na stupni postižení a dále na dalších onemocněních, jež klient má. Úhrady od pojišťovny se řídí úhradovou vyhláškou,“ uvedl mluvčí Tichý a připomněl, že VZP hradí i zdravotní péči poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí pacienta – návštěvní službu lékaře doma a domácí péči (home care), kterou je ošetřovatelská péče, léčebně rehabilitační péče nebo paliativní péče poskytovaná na základě lékařské indikace. Na domácí péči VZP vloni vydala 1,16 miliardy korun.

Ohodnoťte tento článek!