VZP: Náklady na zdravotní péči letos porostou

VZP vyčíslila náklady na zdravotní péči pro tento rok. Podle svého zdravotně pojistného plánu, který se řídí úhradovou vyhláškou, počítá s navýšením pro nemocnice i ambulance. Ze základního fondu letos pojišťovna vynaloží na péči 142,2 miliardy, tedy o tři miliardy více než loni.

Jak uvedl ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeněk Kabátek, příjmy pojišťovny letos dosáhnou 148,6 miliard, oproti roku 2013 o pět miliard více.

„VZP vstupovala do kritického roku 2013 ekonomicky nestabilní a řadou manažerských opatření se ji podařilo stabilizovat, aniž by byla narušena dostupnost a kvalita poskytované zdravotní péče. Napomohly tomu i úsporné kroky uvnitř systému, kde se podařilo snížit náklady na léky o 400 milionů a náklady na zdravotnický materiál ve výši 300 milionů. Významnou úsporou je také 600 milionů na vlastních nákladech pojišťovny,“ uvedl ředitel Kabátek s tím, že tyto prostředky byly převedeny do základního fondu a použity na úhradu zdravotní péče. V uvedeném trendu chce ředitel pokračovat i v tomto roce. Přesto je na začátku letošního roku VZP ve ztrátě ve výši necelé 1 miliardy. Jak ale ředitel zdůraznil, VZP je plně bez závazků po lhůtě splatnosti, k čemuž přispěla také státní bezúročná půjčka. „VZP je pro rok 2014 připravena naplnit zdravotně pojistný plán, který bude vyrovnaný. Je také připravena k prověření hospodaření, požadavek ministra na audit hospodaření zdravotních pojišťoven chápu,“ dodal Zdeněk Kabátek.

Dle svých slov chce diskutovat o nástrojích pro kompenzaci dvoumiliardového výpadku, který poskytovatelům péče způsobí zrušení poplatků. „Technicky si kompenzace dovedu představit,“ dodal Zdeněk Kabátek a připomněl, že se vláda v koaliční smlouvě k náhradě zavázala. „Vzniklý výpadek příjmů pro poskytovatele v návaznosti se změnami poplatků bude kompenzován zdravotními pojišťovnami po příslušném navýšení zdrojů ze státního rozpočtu, zejména zvýšením platby za státní pojištěnce,“ uvádí Koaliční smlouva mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDUČSL pro volební období 2013–2017.

Většina nemocnic si polepší

Konkrétní navýšení, která vycházejí ze zdravotně pojistného plánu VZP, v jednotlivých segmentech upřesnil náměstek ředitele VZP Petr Honěk. Podle jeho slov je zvyšování nákladů způsobeno neustálýn zdražováním moderní péče a zvyšováním počtu pacientů. „Pokud přepočteme průměrné náklady na jednoho pojištěnce, v loňském roce jsme na něj vydali 22 885 korun, v roce letošním počítáme s téměř tisícikorunovým nárůstem, což představuje 4,2 procenta průměrného nárůstu nákladů. Největší položku nákladů pojišťovny (více než 50 procent) tvoří segment lůžkové zdravotní péče. I zde se náklady pojišťovny zvýší, a to o 7,1 procenta,“ vypočetl náměstek Honěk.

VZP podle modelací dopadů úhradové vyhlášky vypočetla, že letos přidá 136 nemocnicím (z celkového počtu 149). „Naopak plánované snížení plateb, jako reakce na restrukturalizaci, se dotkne 13 nemocnic, které již loni změnily skladbu poskytované péče a nyní se soustředí zejména na ošetřovatelskou a dlouhodobou péči. Tam se předpokládá nižší objem vykazované péče,“ dodal mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Ambulance dostanou přidáno

Nárůstu o 11 % se dle plánu dočká také segment lázeňství a letos vzrostou rovněž náklady v segmentu ambulantní péče, polepší si gynekologové o 3,9 % či zubaři o 3,8 %. Výjimku tvoří praktické lékařství, kde budou náklady stejné jako loni, protože je úhradová vyhláška nesvazovala tak jako ostatní ambulantní obory.

Nárůst zaznamenají platby za stomatologickou péči, kde VZP navíc navýšila platbu za amalgánové výplně. „Naopak pokles zaznamenáváme u nákladů na léky, kde nám úspory přináší mimo jiné pozitivní list. V detailnějším pohledu však například segment centrové péče, konkrétně moderní biologická léčba, letos zaznamená významný nárůst; toho docílíme právě díky úsporám u levných generických kopií z pozitivního listu,“ doplnil náměstek Honěk. Pokles nákladů předpokládá VZP u vakcín, kde se očekává snížení cen.

Ohodnoťte tento článek!