VZP po dohodě s ČLK výrazně omezí regulace ambulantních lékařů

Milan Kubek.

Po dohodě s Českou lékařskou komorou (ČLK) se Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) rozhodla při vyúčtování výkonů za rok 2013 výrazně omezit regulace ambulantním specialistům a praktickým lékařům. Odměnu nově získají také lékaři s Diplomem celoživotního vzdělávání ČLK.

Omezení regulací bude znamenat celkové navýšení příjmů soukromých lékařů zhruba o 330 milionů oproti předpokladům vycházejícím z úhradové vyhlášky. „Pokud lékař nepřekročí limit stanovený vyhláškou o více než 200 tisíc korun, nebude nijak regulovaná indikace za předepsané léky a zdravotnické prostředky, za vyžádanou péči a za zvláště účtovaný materiál,“ uvedl ředitel VZP Zdeněk Kabátek. V porovnání s úhradovou vyhláškou by se tak roční příjmy lékaře měly v průměru zvýšit o 50 tisíc korun, než jak je vypočteno z úhradové vyhlášky.

Pokud lékař 200tisícovou hranici překročí, bude odborné oprávnění přesažení limitu nově posuzovat rozhodčí orgán složený z jednoho zástupce VZP, jednoho zástupce ČLK a jednoho odborníka z daného oboru. Až poté se VZP rozhodne, zda k regulaci přistoupí, nebo ji promine.

Jak uvedl prezident ČLK Milan Kubek, tímto postupem VZP vyhověla rozhodnutí Ústavního soudu, který regulace odmítl a označil za protiústavní. „Lékaři nebudou trestáni za to, že svým pacientům nabízejí kvalitní, mnohdy nákladnou péči,“ uvedl prezident Kubek s tím, že stejně jako VZP by měly k regulacím přistupovat i ostatní zdravotní pojišťovny. Jak upřesnil člen správní rady VZP za ČSSD Michal Sojka, regulace byly dosud uplatňovány například na diabetology, kteří svým pacientům předepisovali nákladné léky.

Haléř na každém bodu za Diplom CŽV

Prezident ČLK také informoval o bonifikaci VZP, která od 1. ledna 2014 přidá haléř za jeden vykázaný bod platby lékařům s Diplomem celoživotního vzdělávání ČLK. „Bonifikovaným lékařům bude navýšena hodnota v porovnávacím období, aby při stejném objemu poskytovaných služeb nedošlo k překročení regulačního limitu. Po předložení diplomu budou mít na uvedenou bonifikaci nárok automaticky, bez jakéhokoli dalšího posuzování. V příštím roce by tak lékaři mohli získat od VZP celkem až 80 milionů korun navíc,“ doplnil mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Podle radního Sojky byla bonifikace za sebevzdělávání jedním z historicky nejstarších požadavků, které ČLK na pojišťovnu vznesla. Milan Kubek vypočetl, že v ČR získalo v posledních pěti letech svých 150 kreditů asi 5 tisíc z celkového počtu 35 tisíc praktikujících lékařů. „V průměru takový lékař získá 10 až 20 tisíc navíc, bude tak mít pokryty náklady, které jsou s celoživotním vzděláváním spojeny. ČLK bude také vyzývat pacienty, aby se svých lékařů ptali, zda tento diplom mají. Pojišťovna chce pro své pacienty kvalitní péči a komora vítá, že VZP tuto kvalitu lékařů oceňuje,“ dodal Milan Kubek. Na internetových stránkách ČLK, kde mohou lékaři využít elektronický vzdělávací portál zdarma, lze také ověřit, kteří z nich diplom mají.

Jak doplnil ředitel Kabátek, celkové náklady na zmírnění regulací a odměnu za vzdělávání VZP odhaduje na 410 milionů korun. V tomto typu podpory ambulantních lékařů chce podle něj pojišťovna pokračovat i v příštích letech.

Ohodnoťte tento článek!