VZP propojila se základními registry již 3 miliony svých klientů

Všeobecná zdravotní pojišťovna se zapojuje do procesu elektronizace veřejné správy. Klientům VZP by to mělo v budoucnu usnadnit komunikaci s pojišťovnou, protože by již nemuseli osobně hlásit změny (bydliště, jména), jak nyní nařizuje zákon.

Základní údaje bude mít VZP automaticky k dispozici z Informačního systému základních registrů, který spravuje ministerstvo vnitra.

„V minulých dnech VZP ukončila pilotní provoz, v jehož rámci propojila vlastní informační systém s Informačním systémem základních registrů. U bezmála tří milionů klientů pojišťovna do poloviny ledna ověřila, že jejich údaje jsou v souladu s registrem obyvatel. V příštích týdnech budou data ověřená již u drtivé většiny ze šesti milionů klientů VZP,“ sdělil naší redakci mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Pojišťovna si od ověření dat slibuje efektivní, bezpečnou a transparentní on-line výměnu přesných údajů mezi registry a pojišťovnou a tím i snížení byrokratické zátěže pro klienty.

Tři čtvrtiny veřejné moci už je v registrech

Základní registry začaly od 1. července 2012 fungovat s relativně malým počtem referenčních údajů, jež však mají status platných dat, která již úředník nemusí nijak ověřovat. Od jejich spuštění je každý referenční údaj veden právě jednou a na jednom místě se také aktualizuje. Ostatní systémy tento referenční údaj přebírají do svých databází.

Vznik a fungování základních registrů, které zahrnují například registr obyvatel, registr osob či například registr územní identifikace, adres a nemovitostí, upravuje zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Ten ustanovuje jednotlivé základní registry a jejich správce, vymezuje jejich obsah, způsob zápisu údajů, vedené subjekty, poskytování údajů a s tím spojená práva a povinnosti. Základní registry zahájily svůj provoz 1. 7. 2012 a ke konci loňského roku k nim bylo připojeno celkem 1905 orgánů veřejné moci, tj. 76,5 % (13 ministerstev, všechny krajské úřady a statutární města nebo téměř 1800 měst a obcí).

První certifikát pro VZP

Jak uvádí Správa základních registrů, registry jsou významným nástrojem kontroly. Občané mají právo zjistit, kdo z úředníků přistupoval k údajům o nich vedeným, a jednou za rok mohou o tuto informaci požádat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech Point. Pokud mají zřízenou datovou schránku, obdrží výpis s touto informací automaticky.

„Všeobecná zdravotní pojišťovna obdržela vůbec poprvé první certifikát do produkčního prostředí a v prosinci ověřila správnost a úplnost údajů u více než milionu lidí,“ dočkala se VZP pochvaly v lednové „Zprávě o stavu provozu základních registrů“. Jak ale mluvčí Tichý připomněl, zákon o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.) v současnosti stále ukládá klientům povinnost oznámit zdravotní pojišťovně v zákoně vyjmenované skutečnosti. Skutečně efektivní budou registry až ve chvíli, kdy bude oznamovací povinnost v zákoně zrušena. VZP by poté nevyžadovala formální oznámení a aktuální data by čerpala z registrů.

Ohodnoťte tento článek!