VZP vypátrala přes 30 milionů, porovnala data s finančním úřadem

Pojišťovna při prověřování podnikatelů, kteří na zdravotním pojištění neodvedli tolik peněz, kolik jim ukládá zákon pátrání, spolupracovala s finančními úřady. Loni vybrala na pojistném o 30 milionů korun víc.

„Žádná jiná zdravotní pojišťovna doposud takto aktivně za penězi určenými na veřejné zdravotní pojištění nešla,“ uvedl mluvčí VZP Oldřich Tichý, který revizní činnost přirovnal k detektivní práci založené na jednoduchém principu. VZP porovnala svá data, která má k dispozici o osobách samostatně výdělečně činných, s daty, jimiž disponují finanční úřady.

„Přibližně u 5 procent podnikatelů a živnostníků se ukázaly nejrůznější nesrovnalosti. V některých případech se vysvětlily. Jindy se však potvrdilo, že například podnikatel nebyl u VZP vůbec evidován jako OSVČ (pojistné za něj například platil stát) nebo vykazoval nižší pojistné, než kolik by podle zákona vzhledem k přiznaným příjmům měl,“ uvedl mluvčí Tichý a pro naši redakci dodal: „Nejde o žádné peníze navíc, jen jsme našli něco, co před námi chtěli někteří podnikatelé,ulít‘. Peníze budou použity na úhradu zdravotní péče.“

Celkový přínos této kontrolní akce, kterou VZP loni provedla vůbec poprvé, byl vyčíslen na více než 30 milionů korun. Z toho přes 20 milionů již bylo skutečně doplaceno na vyšším pojistném a přes 2 miliony připadá na uhrazené penále. Dalších více než 10 milionů bude postupně hrazeno ve splátkách. Vzhledem k úspěšnosti akce ji VZP zopakuje i v roce 2014.

Pilotní projekt upozorňování na dluh

„VZP nicméně usiluje především o to, aby se plátci pojistného do problémů vůbec nedostávali. S tímto cílem například spustila v lednu projekt, v jehož rámci pomocí SMS zpráv či e-mailu upozorňuje na dluh klienty, kteří krátkodobě nezaplatili zdravotní pojištění. Ti se díky tomu mohou vyhnout možnému nárůstu dlužné částky či penále,“ doplnil Oldřich Tichý. Po první etapě pilotní části už má projekt pozitivní výsledky. Prakticky obratem se tak podařilo získat více než 25 % z obeslaných dluhů.

Od 17. února VZP tuto službu rozšířila na celý Středočeský, Ústecký a Liberecký kraj. Služba se zatím týká výhradně samoplátců pojistného, tedy osob samostatně výdělečně činných a osob bez zdanitelných příjmů. V dalších etapách budou oslovováni už i zaměstnavatelé. Reálné odhady počítají s tím, že by VZP takto mohla ročně získat 50 milionů korun. Ty by jinak musela zdlouhavě vyměřovat či vymáhat.

Ohodnoťte tento článek!