WHO varuje před nárůstem výskytu spalniček

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyzvala státy Evropy a střední Asie, aby urychleně posílily očkování proti spalničkám. WHO tak reaguje na několik ohnisek nemoci, jež se za poslední rok v regionu objevila.

Podle oficiálních údajů onemocnělo spalničkami v roce 2014 a v prvních dvou měsících roku 2015 více než 22 tisíc lidí.

Je třeba spojit síly

WHO varovala, že současná situace ohrožuje splnění cíle eliminovat spalničky v Evropě a střední Asii do konce roku 2015. „Když uvážíme, že za poslední dvě dekády došlo v evropském regionu k 96procentní redukci počtu případů spalniček, takže jsme byli jen krůček od splnění eliminace tohoto onemocnění, jsme současnými údaji opravdu zaskočeni,“ uvedla regionální ředitelka WHO pro Evropu Zsuzsanna Jakabová. „Musíme spojit síly a vyřešit výpadky v imunizaci. Je nepřípustné, aby po 50 letech snah o zpřístupnění bezpečné a efektivní vakcíny spalničky nadále způsobovaly ztráty na životech, ale i finanční zátěž,“ doplnila dr. Jakabová.

Imunizace prioritou

Podle WHO stojí za nárůstem počtu případů spalniček stále větší skupina rodičů, kteří odmítají nechat očkovat své děti, případně kteří nemají k potřebnému očkování přístup. „Prioritou je nyní dostat současný výskyt onemocnění pod kontrolu prostřednictvím imunizace lidí v rizikových skupinách. Navíc státy musejí bez výjimky zajistit vysokou proočkovanost populace, aby k podobným epidemiím v našem regionu nedocházelo a spalničky mohly být jednou provždy eliminovány,“ prohlásil Nedret Emiroglu z WHO.
S vyšším výskytem spalniček se v současnosti nepotýká jen Evropa, ale i Spojené státy americké. Například Kalifornie hlásí za letošní rok již 100 případů onemocnění, většinou u neočkovaných obyvatel.
(Zdroj: BBC)

**

Výskyt spalniček v Evropě a střední Asii v období
leden 2014 až únor 2015
Země případů Počet
Kyrgyzstán 7477
Bosna
a Hercegovina 5340
Ruská federace 3247
Gruzie 3291
Itálie 1674
Německo 583
Kazachstán 537

Ohodnoťte tento článek!