Za profesorem Miroslavem Hanušem

22. ledna 2015 nás ve věku 74 let náhle opustil doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc.

Miroslav Hanuš svoji medicínskou kariéru začínal jako chirurg a urolog v nemocnici na Kladně. Od roku působil 1976 na tehdy nové urologické klinice v Praze u profesora Hradce, zakladatele moderní české urologie. Vedle praktické urologie se věnoval aplikovanému výzkumu, především v oblasti urologické onkologie a pedagogické činnosti, zejména v rámci postgraduálního vzdělávání. Byl členem Americké akademie věd, Světové a Evropské urologické společnosti, Evropské organizace pro výzkum a léčbu rakoviny a České urologické společnosti. Výsledky své odborné činnosti přednášel v USA, Japonsku, Austrálii, Indonésii a prakticky ve všech zemích Evropy. V roce 1989 měl velkou zásluhu na uspořádání meetingu EORTC v Praze, který tehdy poprvé hostila postkomunistická země. V roce 1990 byl jmenován přednostou Urologické kliniky 1. LF UK a VFN a vedoucím katedry urologie ILF. Po roce ale z kliniky odešel a začal systematicky budovat ambulantní Urocentrum v Praze. V roce 1992 založil Sdružení ambulantních urologů (SAU) a stal se jeho předsedou. SAU se záhy stalo legitimním reprezentantem ambulantních urologů a významnou silou v urologické obci. V roce 2001 založil Českou společnost pro zdraví seniorů (ČSZS) a významně se podílel na uspořádání IV. světového kongresu SSAM v Praze v roce 2004. Roku 2008 byl docent Hanuš zvolen prezidentem České urologické společnosti ČLS JEP. Od roku 1992 působil řadu let jako jeden ze spolupořadatelů Onko-urologických sympozií.
V roce 2014 doc. Hanuše poctila Česká onkologická společnost udělením ceny za nejlepší práci uveřejněnou v Klinické onkologii v roce 2013. Za celoživotní přínos české urologii mu bylo v roce 2011 uděleno čestné členství České urologic ké společnosti ČLS JEP a stal se laureátem ceny profesora Eduarda Hradce. Do svých posledních dnů byl aktivní v publikační i přednáškové činnosti.
V osobě Miroslava Hanuše ztrácí česká urologická obec nejen špičkového urologa, ale i cílevědomého člověka pevných zásad, pracovitého kolegu a milého přítele. Čest jeho památce!

Ohodnoťte tento článek!