Za vyšší kvalitu více peněz

Německá lékařská komora si hodlá v parlamentu „ohlídat“ návrh zákona, jímž se mají v letech 2016 a 2017 významnějším způsobem změnit pravidla pro plánování a financování nemocniční péče.

Reformní změny vstoupí zčásti v platnost v lednu příštího roku. Smluvní partneři – svazy pojišťoven a společnost nemocnic – však nové podmínky financování prostřednictvím DRG úhrad dojednají až s účinností od roku 2017, informuje resortní ministerstvo. Na nová opatření mají navazovat investice pro nemocnice z rozpočtů spolkových zemí. Ty jsou ostatně jedním z bodů, na něž se nyní upírá pozornost komory – podle ní musí jít o investiční prostředky právně vynutitelné, resp. nesplnění povinnosti zemí spolupodílet se na finanční podpoře by mělo být žalovatelné.
Komora souhlasí s ministerstvem, že v síti ústavů mají být preferována nejkvalitnější pracoviště (na úrovni jednotlivých zemí v určitých intervalech probíhá přehodnocování sítě nemocnic). Návrh změn počítá s tím, že za mimořádně kvalitní výkony získají nemocnice vyšší úhrady, a naopak za nedostatečnou kvalitu dojde k jejich krácení. Komora podporuje, aby se stát příliš nespoléhal jen na financování za výkonnost, podle některých studií tento systém sám o sobě není efektivní. Nicméně varuje před spuštěním nových přístupů (větší orientace na kvalitu) bez dostatečného vyzkoušení v praxi. V parlamentu hodlá profesní organizace také lobbovat za celkově vyšší finanční podporu. Prosazuje, aby nemocnice získaly každoročně nejméně 3 miliardy eur navíc. Pokud jde o konkrétní kritéria kvality péče, bude na nich pracovat spolkový výbor složený paritně z lékařů a zástupců pojišťoven.

Ohodnoťte tento článek!