Začal osmý ročník „Stanu proti melanomu“

Akce „Stan proti melanomu“ je součástí celoevropské kampaně dermatologů, která má upozornit na nebezpečí výskytu rakoviny kůže a apelovat na důslednou prevenci.

Letos akce začala 28. a 29. dubna 2014 v Praze, pokračovat bude 12. května v Brně a končit 13. května v Ostravě. „V roce 2013 jsme v rámci této akce vyšetřili 4423 návštěvníků a bylo zjištěno celkem 128 zhoubných kožních nádorů, konkrétně 78 bazaliomů, 19 spinaliomů a 31 melanomů. Stan navštívily téměř dvě třetiny žen. Velký zájem byl i o vyšetření dětí a mladistvých, kteří tvořili více než 8 procent zájemců o preventivní prohlídku,“ shrnul přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FNKV a předseda České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA.

V Praze lékaři z této kliniky ve „Stanu proti melanomu“ zdarma vyšetřovali v šesti ordinacích. Pacientům s nálezem na kůži byla zajištěna návaznost na odborné pracoviště, na které se vyšetřovaná osoba může obrátit.

Ohodnoťte tento článek!