Zajímavé www stránky – autoimunitní encefalitidy

S rozvojem moderních laboratorních metod je u řady pacientů s dosud nejasnými klinickými neurologickými příznaky diagnostikován autoimunitní typ zánětu mozku – autoimunitní encefalitida. Potřebné laboratorní techniky jsou k dispozici i v České republice. Co nalezneme o tomto onemocnění na českých a zahraničních webech?

The Encephalitis Society

Možná jste nevěděli, že 22. únor 2014 je ve světě připomínán jako World Encephalitis Day. Informace ke „Světovému dni encefalitidy“ nalezneme i na webových stránkách The Encephalitis Society, odborné společnosti sídlící ve Velké Británii. Ta si klade za cíl poskytovat podporu jak pacientům trpícím následky zánětu mozku, tak lékařům a dalším profesionálům ve zdravotnictví, kteří o tyto pacienty pečují. V kapitole „Information“ si v sekci „Types of autoimmune encephalitis“ můžeme přečíst o jednotlivých druzích autoimunitních mozkových zánětů, nechybí přehled jejich základních klinických projevů a diferenciální diagnostika. V další z kapitol pak autoři pojednávají například o limbických encefalitidách.

Journal of Child Neurology: Autoimmune encephalitis in children

Podrobný přehled o problematice autoimunitních encefalitid v dětském věku získáme po přečtení odborného článku, který byl publikován v roce 2012 v prestižním časopisu Journal of Child Neurology. Plné znění textu je zdarma k dispozici na výše uvedeném odkazu. Mezinárodní tým autorů podává čtenářům přehledný popis jednotlivých typů autoimunitních encefalitid, například limbické encefalitidy, Hashimotovy encefalopatie nebo jiných encefalitid asociovaných s epileptickými záchvaty či epileptickým statem.

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol: Autoimunitní limbické encefalitidy

Na webovém portálu Fakultní nemocnice v Motole se proklikáme přes odkaz „Kliniky a oddělení“ na „Neurologickou kliniku“ a zde na likvorovou laboratoř Ústavu imunologie 2. LF UK a Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Nalezneme tu informace o možnostech laboratorní diagnostiky autoimunitních limbických encefalitid. Jak zástupci pracoviště upřesňují, diagnostika autoimunitních limbických encefalitid se opírá o charakteristický klinický obraz, charakteristický nález na MRI a pozitivitu specifických protilátek, významné přídatné informace přináší zejména vyšetření mozkomíšního moku a EEG. Včasné stanovení diagnózy limbické encefalitidy významně ovlivňuje prognózu pacientů. Vždy je třeba myslet i na to, že paraneoplastická limbická encefalitida předchází v cca 60 % případů diagnóze nádoru.

Autoimmune Encephalitis Alliance

Tato nezisková organizace sídlí v Severní Karolíně v USA. Její činnost byla zahájena v roce 2012 na základě iniciativy pacientů, kteří prodělali autoimunitní encefalitidu, a jejich rodin. Prostřednictvím oficiálních webových stránek organizace se snaží přenášet své zkušenosti a zkušenosti dalších pacientů či jejich rodinných příslušníků do širšího povědomí laické i odborné veřejnosti. Kromě osobních příběhů zde čtenář najde rovněž informace o typech autoimunitních encefalitid a odkazy na další stránky s podobnou tematikou.

Ohodnoťte tento článek!