Zajímavé www stránky – fyziologie (1. část)

Dnes (a v příštím pokračování) navštívíme některé internetové zdroje jednoho ze základních oborů biomedicíny, a to fyziologie. Svou pozornost přitom zaměříme především na portály věnované kardiovaskulární fyziologii. Prohlédneme si některé tuzemské a následně především zahraniční zdroje informací.

Česká fyziologická společnost ČLS JEP

Jak si můžeme přečíst na domácích webových stránkách, vznik odborné společnosti se datuje do roku 1950, ale již několik let předtím probíhaly přípravné práce, které byly inspirovány strukturou a posláním anglické Physiological Society a měly za cíl „poskytnout fórum pro diskuse a vědecké informace, zajistit mezinárodní spolupráci ve fyziologickém výzkumu a aktivně organizovat akce, které by zlepšily domácí úroveň fyziologie a usměrňovaly její vývoj“.

Současná fyziologická společnost naplňuje své původní poslání, zajišťuje mezinárodní spolupráci se světovými fyziologickými organizacemi a aktivně pořádá domácí a mezinárodní akce, podílí se i na pre- a postgraduální výchově v oblasti fyziologie. Hlavní domácí akcí je od roku 1957 konference „Fyziologické dny“. Prostřednictvím webu se dostaneme například do archivu časopisu Československá fyziologie nebo získáme řadu odkazů na další stránky s fyziologickou tématikou.

Ústav fyziologie 2. LF UK v Praze

Mnoho užitečných informací a studijních materiálů lze dnes získat i prostřednictvím oficiálních stránek fyziologických ústavů vysokých škol.

Webový portál Ústavu fyziologie 2. lékařské fakulty UK například obsahuje řadu powerpointových prezentací představujících jednotlivé kapitoly z fyziologie, studenti mají k dispozici i podrobnější výukové materiály, odkazy na v současné době doporučované fyziologické učebnice či podrobný přehled o výzkumných aktivitách ústavu.

Velmi užitečným může být pro čtenáře i rozcestník na domácí a především zahraniční internetové portály s problematikou lékařské fyziologie.

American Physiological Society

Tento odkaz čtenáře zavede na přehledný seznam časopisů, jejichž vydávání zajišťuje American Physiological Society; jde například o prestižní tituly jako Physiological Reviews či Heart and Circulatory Physiology. Právě druhý jmenovaný přináší odborné články z oblasti kardiovaskulární fyziologie. Na stránkách časopisu nalezneme nejen přehled aktuálně publikovaných článků (převážně ve formě abstrakt); práce starší jednoho roku jsou v archivu přístupné zdarma v celém znění.

American Thoracic Society

Historie American Thoracic Society sahá až na začátek 20. století, kdy skupina nadšených lékařů založila skupinu ke sdílení zkušeností z diagnostiky, léčby a výzkumu tehdy velmi obávaného onemocnění – tuberkulózy. Dnes se tato mezinárodní organizace se sídlem v USA rozrostla do velmi uznávaného fóra odborníků, které rozvíjí vědecké a klinické znalosti o chorobách převážně respiračního traktu.

Ohodnoťte tento článek!