Zajímavé www stránky – fyziologie (2. část)

Dnes ještě budeme pokračovat v tématu fyziologie a představíme zajímavé internetové zdroje, které se tohoto základního biomedicínského oboru úzce dotýkají.

Atlas fyziologie a patofyziologie

Atlas fyziologie a patofyziologie patří mezi nejvýznamnější projekty Ústavu patologické fyziologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Autoři projektu se snaží vytvořit interaktivní atlas, který mapuje a vysvětluje některé kapitoly z fyziologie a patofyziologie pomocí animací. Využívají k tomu moderní informační technologie.

Atlas se zaměřil například na poruchu hemostázy, problematiku acidobazické rovnováhy, vlastnosti kosterního a srdečního svalu, anatomii, fayziologii a patofyziologii ledvin. Pro plnou funkci atlasu je potřeba stáhnout některé programy.

BMJ

Mottem tohoto prestižního odborného časopisu (dříve známého jako British Medical Journal) je výmluvný slogan „Helping doctors make better decisions“. Internetové stránky poskytují svým čtenářům kompletní přístup k odborným textům zcela zdarma. Články na serveru se aktualizují prakticky denně a objeví se zde ještě dříve, než vyjdou v tištěné podobě. Jde o celosvětově velmi rozšířený medicínský portál mapující novinky v celém spektru biomedicíny, samozřejmě včetně fyziologických témat. Historie časopisu přitom sahá již do poloviny 19. století.

European Patent Office

Pokud se vám poštěstí učinit nějaký významný objev, mohou vás zajímat pravidla pro ohlášení patentu prostřednictvím Evropského patentového úřadu (European Patent Office, EPO). EPO je výkonným subjektem Evropské patentové organizace, která začala fungovat již v roce 1977. Mezi stávajících 38 členů patří i Česká republika. Organizace uděluje patenty, které jsou platné v několika nebo ve všech členských státech.

Rodent resources

Na tomto portálu je k dispozici velké množství informací o laboratorních hlodavcích, bez kterých by si výzkum (nejen) ve fyziologii dovedl představit jen málokdo. Jde vlastně o pravidelně aktualizovaný rozcestník, který odkazuje na různé internetové stránky.

WikiSkripta: Fyziologie

Tento portál ocení asi hlavně studenti lékařských fakult, ale možná i zkušení lékaři, kteří si potřebují osvěžit některé základní fyziologické informace. WikiSkripta poskytla tématu fyziologie poměrně obsáhlý prostor. Studijní materiály jsou děleny přehledně do jednotlivých kapitol, například obecná fyziologie, fyziologie krve, kardiovaskulární systém či neurofyziologie.

Hlavním účelem WikiSkript je zjednodušení přípravy učebních materiálů, jejich úpravy a aktualizace; forma článků se snaží být taková, aby s jejich pomocí byla tvorba učebních pomůcek i jejich další použití co nejpřínosnější a nejefektivnější. Články ve WikiSkriptech jsou pravidelně kontrolovány redakcí i odborníky různých oborů.

Ohodnoťte tento článek!