Zajímavé www stránky – magnetická rezonance

Magnetická rezonance (MRI) je dnes stále více dostupnou zobrazovací metodou, která má sice některé nevýhody a omezení, ale oproti běžným diagnostickým technikám i nesporné výhody. Představíme si některé zahraniční zdroje, jež se blíže zabývají principy a rozsahem využití magnetické rezonance.

Interactive online course about MRI physics

i obsahově velmi zdařilá internetová prezentace představující on-line kurz pro pochopení teoretických i klinických základů vyšetření magnetickou rezonancí. Kurz obsahuje několik kapitol, velký prostor je věnován pojednání o základních fyzikálních principech vyšetření, přičemž text je obohacen o řadu animací, jež usnadňují jeho pochopení. Další kapitoly se pak věnují specifickým metodám, například magnetické rezonanci srdce, funkční magnetické rezonanci či MRI angiografii. K plnému přístupu k obsahu webu je třeba registrace, která je ovšem zdarma. Portál za svou obsahovou i grafickou podobu získal prestižní ocenění od řady mezinárodních vědeckých institucí, včetně například European Society of Radiology či Radiological Society of North America.

European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology

Internetový portál této evropské společnosti obsahuje například pozvánky na různé konference, výukové kurzy či kongresy. Zájemci o problematiku magnetické rezonance zde také naleznou velké množství odkazů na další internetové zdroje informací o této vyšetřovací metodě.

Society for Cardiovascular Magnetic Resonance

Magnetická rezonance kardiovaskulárního systému patří mezi vrcholné možnosti této diagnostické metody. Uvedené stránky obsahují aktuální informace o rozsahu a způsobu využití magnetické rezonance například při vyšetření chorobných stavů srdce a cév.

Basics of NMR

Autorem těchto webových stránek je dr. Joseph P. Hornak, profesor chemie a zobrazovacích metod na Rochester Institute of Technology, kde mimo jiné vede výukové kurzy o magnetické rezonanci a jejím využití. Věnuje se samozřejmě i výzkumu spjatému s touto vyšetřovací metodou. Zveřejněný text se zabývá hlavně teoretickými matematickofyzikálními principy magnetické rezonance, jejichž pochopení usnadňují názorné animace či videoprezentace. I tak jde ale o vysoce odborný text pro zapálené čtenáře.

RadiologyInfo

Tento web je naopak určen především laické veřejnosti, která se chce dozvědět něco bližšího o radiodiagnostických metodách. Rozcestník je členěn podle několika hledisek: radiodiagnostické metody, jednotlivé části těla či konkrétní onemocnění.

Po vyhledání pojmu „magnetická rezonance“ získáte základní přehled o spektru možných indikací tohoto vyšetření a prohlédnete si na obrázku některé fyziologické i patologické nálezy, které jsou doplněny o vysvětlující komentáře. Pomocí videozáznamů si lze lépe představit také průběh vyšetření na magnetické rezonanci.

Ohodnoťte tento článek!