Zajímavé www stránky – poranění mozku (2. část)

Dnes navazujeme na předchozí díl, v němž jsme se věnovali problematice úrazů mozku. Tentokrát představíme odborněji založené webové prezentace, kde najdete řadu podrobných informací o epidemiologii úrazů a postupech v jejich diagnostice a léčbě.

Brain Trauma Foundation

Kromě řady jiných informací jsou zde k dispozici některé doporučené postupy platné na území USA, použitelné při poskytování lékařské péče o nemocné s různě závažným mozkovým traumatem. Jsou rozdělené na popis přednemocniční a nemocniční péče, chirurgické postupy a specifika péče o dětské pacienty s úrazy mozku.

Brain Injury Association

Brain Injury Association je nejstarší a největší americkou organizací zabývající se prevencí, diagnostikou, léčbou a výzkumem kraniocerebrálních onemocnění. Svou činností přispívá ke zlepšení kvality života postižených jedinců s určitým typem poranění mozku.

Na webových stránkách si můžeme detailně prostudovat historii aktivit této společnosti a bližší specifikaci její činnosti. Jedna ze zásadních součástí webového projektu popisuje jednotlivé části mozkového parenchymu s důrazem na jejich funkce a možné klinické projevy jejich poranění. Text je doplněn řadou ilustrací a videoprezentací.

Centers for Disease Control and Prevention

Webové stránky Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se věnují problematice úrazů mozku velmi podrobně. Specificky a názorně pojednávají odděleně o lehkých a závažných kraniocerebrálních traumatech, s popisem patofyziologických procesů, klinických projevů a diagnostickoterapeutického managementu. Text je doprovázen řadou videí.

Velmi podrobně se autoři věnují sběru a prezentaci statistických dat spjatých s výskytem poranění mozku. Popisují například vývoj v čase v počtu ambulantních vyšetření, hospitalizací či úmrtí v důsledku poranění mozku ve Spojených státech amerických za poslední dekádu. V neposlední řadě zde najdete i několik odborných prezentací zabývajících se důsledky kraniocerebrálních traumat, které byly představeny na mezinárodních kongresech.

Brain Injury Australia

Prohlídka těchto webových stránek nás zavede až do Austrálie. Studiem webové prezentace získáme základní přehled o pohledu na poranění mozku v této části světa. Autoři se na webu podrobněji zabývají i příčinami, které ke vzniku poranění mozku obvykle vedou. Prostřednictvím odkazů na další zajímavé stránky se pak můžete přenést k řadě webových prezentací, jež se naším dnešním tématem zabývají podrobněji.

HeadWay

Britský portál se zaměřením na problematiku úrazů mozku s řadou zajímavých témat. V sekci „pro odborníky“ je k dispozici množství odborných prezentací k různým problémům spojeným s kraniocerebrálním poraněním.

Ohodnoťte tento článek!