Základním předpokladem je dobrá výživa

Nové diagnostické a terapeutické možnosti významně zlepšily prognózu onkologicky nemocných, počet vyléčených pacientů i délku přežití. Značný podíl na zlepšení prognózy má nutriční podpora, která je významná pro udržení základních životních funkcí organismu, imunitních reakcí a celkového zdraví.

Unikátní nutriční průzkum onkologických pacientů, který proběhl koncem dubna na 42 českých onkologických pracovištích u vzorku více než 2400 onkologických pacientů, ukázal, že více než polovina těchto nemocných je během léčby ohrožena podvýživou a téměř čtvrtina z nich se nachází ve středním až extrémním riziku podvýživy. Kromě nádoru a jeho léčby je ztráta tělesné hmotnosti nejčastější zdravotní komplikací. Úbytek váhy o 5 % za 3 měsíce již může léčbu zkomplikovat. Hubnutí je během závažné nemoci velmi nežádoucí, většinou jde o ztrátu svaloviny včetně srdečního a dýchacího svalstva.
Od posledního výzkumu ( 2010–2012) se počet onkologických pacientů ve středním a vysokém riziku podvýživy zhruba o 5 % snížil. Zlepšení ukazuje, že se onkologové více věnují problematice výživy svých pacientů a mohou od roku 2013 předepisovat speciální přípravky klinické výživy. Pracovní skupina nutriční péče v onkologii se velmi intenzivně zabývá edukací a osvětou onkologů v oblasti nutriční péče. Podle slov předsedy České onkologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Jiřího Vorlíčka, CSc., se kroky směřující ke zlepšení v této oblasti začínají zúročovat a přibývá pracovišť s uceleným přístupem k výživě nemocných.

„Zázračné preparáty“ nepomohou

Při onkologickém onemocnění se nedoporučuje radikálně měnit stravovací návyky a používat diety. Látky obsažené ve stravě velmi významně ovlivňují zdravotní stav nemocného, průběh léčby a zvládání průběhu onemocnění. V případě vegetariánství/veganství může být problematický nedostatečný příjem bílkovin. Bílkoviny z rostlinných zdrojů neobsahují všechny důležité a nezbytné aminokyseliny. Lidé dlouhodobě na tento způsob stravování navyklí by si měli zajistit dostatečný příjem bílkovin alespoň doplněním stravy o mléko a mléčné výrobky.
Odborníci upozorňují i na úskalí konzumace potravinových doplňků a bylinných přípravků či interakce potravin a léčiv. Některé doplňky stravy či byliny (třezalka tečkovaná, jinan dvoulaločný, třapatka nachová, kozlík lékařský či žen-šen) mohou snižovat účinnost nebo zvyšovat výskyt nežádoucích účinků pro pacienta nezbytných léků. Účinnost některých léčiv mohou zásadně ovlivnit i třeba česnek, zelený čaj, červené víno, grapefruit, pomelo, káva či sója. Potravinami, doplňky stravy či bylinami může být ovlivněna např. hladina některých preparátů cílené biologické léčby. Onkologický pacient nebývá léčen pouze onkologicky, ale užívá i jiné léky. V důsledku působení bylin, potravinových doplňků či zmíněných potravin může být nebezpečně změněna i hladina těchto farmak. Vždy je proto nutné užívání těchto preparátů konzultovat s lékařem.

Ohodnoťte tento článek!