Zákony ve výstavbě. V jaké kondici jsou zděděné paragrafy?

Náměstek ministerstva zdravotnictví pro legislativu a právo Radek Policar na konferenci Zdravotnictví 2017 zhodnotil, jak daleko je ministerská legislativa nakročena k ideálnímu bodu – vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Novela zákona o léčivech, která prošla třetím čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (PSP), má dva základní motivy. Jednak reaguje na evropské nařízení, které od roku 2014 zavádí jednotný evropský přístup ke klinickému hodnocení humánních léčivých přípravků a zároveň nastoluje nová opatření v oblasti reexportu léčiv při akutním nedostatku potřebných a nenahraditelných přípravků.

Třetím čtením prošla v listopadu 2016 také novela zákona o vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Policar připomněl, že zpětná vazba poslanců neocenila všechny body návrhu, které byly následně upraveny. Nedošlo tak například k zamýšlenému výraznému snížení specializačních oborů. Podle něj převládly záměry jednotlivých odborností, aby z výčtu základních oborů nebyly vyloučeny. Přesto by i tak mělo dojít ke zjednodušení systému specializačního vzdělávání, prostupnosti a vyšší právní jistotě školitelů a mladých lékařů v odborné přípravě nebo po absolvování lékařské fakulty. Právní rizika vidí MZ ve všech těchto oblastech.

Po třetím čtení v PSP je nový zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který mimo jiné navrhuje zákaz kouření v restauracích. Reguluje taktéž prodej tabákových výrobků či alkoholu. Podle náměstkových slov s ním MZ opravdu hodně narazilo. Radek Policar řekl, že návrh naopak „trochu rozšířil počet míst pro příležitostný prodej alkoholu“. Na druhou stranu obsahuje řadu kritizovaných opatření za přílišnou přísnost MZ vůči organizacím a uvalení sankcí za porušování uvedeného zákona.

Novela zákona o specifických zdravotních službách zahrnuje legislativu regulující řadu zdravotních služeb -asistovanou reprodukci, kastraci, sterilizaci, posudkovou péči, pracovní lékařství nebo ochranné léčení. Dílčí změny se týkají usnadnění v oblasti pracovnělékařských služeb ve vztahu k zaměstnavatelům. Opatření v oblasti ochranného léčení reagují na tragické incidenty posledních let. Novela putuje do druhého čtení v PSP.

Jednotné evropské úpravy se dočká také novela zákona o tkáních a buňkách. Zavádí se jí pravidla pro nakládání s buňkami a tkáněmi ze třetích států. I tento návrh jde do druhého čtení.

Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních upravuje vzdělávání všeobecných sester či znovuzavedení

dětské sestry jako základního regulovaného oboru. Ministerstvo totiž vnímá významný pokles počtu dětských sester. Důvodem je fakt, že se z oboru stala v systému vzdělávání téměř „specializace“ a již nejde o základní vzdělávací obor. Po prvním čtení v PSP doporučil Výbor pro zdravotnictví novelu ke schválení, ale ministr Ludvík ji přesunul na lednové jednání.

Ministerstvo také připravilo dvě novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. První z nich řeší zakotvení „farmaceuticko-nákladové skupiny“ (Pharmacybased Cost Groups, PCG), tedy parametru, kdy pojištěnec trpí závažnou nemocí, při níž jsou zvýšené náklady na léčivé přípravky. Vedle pohlaví a věku bude dalším faktorem pro přerozdělení peněz mezi zdravotními pojišťovnami. Druhá novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, která je zatím v projednávání vlády, by měla zamezit tradičnímu dohadování mezi ministerstvem zdravotnictví a financí o zvýšení platby pojistného za tzv. státní pojištěnce. Umožnila by totiž zavést automatickou valorizaci platby.

V pracovních komisích Legislativní rady vlády ČR je nyní projednáván zákon o veřejné neziskové zdravotnické organizaci. Náměstek

uvedl, že nová právní forma by měla umožnit provozování neziskových nemocnic. Vznik legislativy je reakcí na velký dluh od roku 2000, kdy se stát u přijetí nového zákona o majetku a rozpočtových pravidlech zavázal přijmout obecnou právní úpravu pro neziskové organizace.

K tomu ale nikdy nedošlo, a proto MZ připravilo zákon pro oblast zdravotnictví.

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění je ve fázi ukončení meziresortního připomínkového řízení. Jejím cílem je úprava stropů doplatků za léky u pacientů do 18 let a nad 65 let. Náměstek zde očekává velkou politickou diskuzi.

Policar rovněž řekl, že mezi zákony, které budou připraveny do konce volebního období, by měla být například další novela zákona o léčivech. Ta bude reagovat na podněty z Evropské unie – opatření spojená s protipadělkovou směrnicí. Novelizace se dočká také zákon o ochraně veřejného zdraví, který reaguje na změnu právní úpravy EU v oblasti ochrany pitných vod.

Záměrem ministerstva bude také zákon o Národním informačním systému (NZIS). Úřadu pro ochranu osobních údajů ministerstvo slíbilo, že k NZIS vznikne zcela nový zákon v souladu s evropským nařízením. V návaznosti na Národní strategii elektronického zdravotnictví, kterou nyní schvaluje vláda, připravuje MZ zákon umožňující větší elektronizaci systému zdravotnictví. Příprava zákona o duševním zdraví je na MZ „dlouhodobým záměrem“.

Ohodnoťte tento článek!