Zaměřeno (nejen) na hepatitidu C

Pořadateli XLV. májových hepatologických dnů, jež letos proběhly 10.-12. května v Olomouci, jsou Česká hepatologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Českou lékařskou společností JEP a Českou asociací sester.

Odborné programové bloky se tentokrát zaměřily na aktuální problematiku virových hepatitid, experimentální hepatologii, jaterní cirhózu, transplataci jater a hepatocelulární karcinom. V bloku věnovanému hepatitidám zazněly pod vedením prof. MUDr. Petra Urbánka, CSc., a prof. MUDr. Petra Husy, CSc., příspěvky shrnující zkušenosti s léčbou hepatitidy C a E v České republice. Účastníci byli seznámeni s problematikou HCV/HIV konfekce (AIDS centrum Praha), zkušenostmi s hepatitidou E ve FN Ostrava a FN Brno, léčbou rekurentní HCV infekce u pacientů po ortotopické transplantaci jater či se sofosbuvirovými režimy v léčbě chronické HCV infekce u hemodialyzovaných pacientů (MUDr. Soňa Fraňková a kol).

Součástí kongresu byl dále přednáškový blok Slovenské hepatologické společnosti, v němž byly prezentovány příspěvky věnované myostatinu a pokročilému chronickému onemocnění jater (ACLD), statinům v hepatologii či akutnímu selhání jater při chronickém onemocnění (ACLF). Postgraduální kurzy České hepatologické společnosti proběhly pod vedením odborníků prof. Petra Urbánka, doc. MUDr. Ľubomíra Skladaného, PhD., (portální hypertenze, jaterní elastografie), prof. MUDr. Radana Brůhy, CSc., doc. MUDr. Stanislava Plíška, Ph. D., (hepatitida A, projekt HARM) a MUDr. Tomáše Fejfara, Ph. D., a prof. Petra Husy (jaterní cirhóza, screening hepatocelulárního karcinomu). Součástí kongresu byla také sekce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí s postgraduálním kurzem pro sestry, věnovaným zejména problematice hepatitidy C.

Hepatitida C

Na kongresu byla rovněž pokřtěna nová publikace prof. MUDr. Petra Urbánka, CSc., Hepatitida C, jejímž kmotrem byl doc. MUDr. Václav Jirásek, CSc. Jak píše v předmluvě knihy prof. MUDr. Zdeněk Mareček, DrSc.: „… historie virové hepatitidy C je ukázkou změn ve společnosti a v medicíně v posledních desetiletích. Mimořádný rozvoj zdravotnické péče, používání krevních převodů, invazivních vyšetřovacích postupů a vznik významné skupiny intravenózních narkomanů vedly k prudkému vzestupu frekvence infekce virem hepatitidy C. Na druhé straně ale ohromné pokroky v medicíně, především v základním výzkumu, a vznik nových vyšetřovacích metod umožnily detekci a charakteristiku virového agens. Odtud pak vedla cesta k pochopení patogeneze onemocnění. Rychlá aplikace těchto výsledků do praktické medicíny pak ukázala cestu k včasné diagnostice a úspěšnému léčení tohoto onemocnění.“

Monografie obsahuje kompletní problematiku týkající se infekce virem hepatitidy C. V úvodu je věnována pozornost historii výzkumu virových hepatitid, dějinám pátrání po původci non-A, non-B hepatitidy a vlastnímu objevu viru hepatitidy C. Následující část se věnuje virologii, molekulární genetice a replikačnímu cyklu viru. Dále je pozornost soustředěna na epidemiologii infekce, příčiny rozdílné prevalence v různých geografických oblastech či rizikových skupinách. Podrobně jsou rozebrány diagnostické metody, jejich správné indikace a interpretace. Těžištěm knihy je problematika klinická, průběh akutní i chronické infekce, mimojaterní projevy HCV infekce, možnosti predikce rozvoje jaterní fibrózy a cirhózy s jejími komplikacemi včetně hepatocelulárního karcinomu. Závěrečná

část se věnuje terapeutickým možnostem onemocnění, a to jak variantám léčby, jež jsou v současnosti již opouštěny, tak i moderním léčebným kombinacím přímo působících virostatik. Podle prof. Marečka se jedná o nejobsáhlejší práci věnovanou této problematice v české literatuře. Publikace vyšla v edici Postgraduální medicíny nakladatelství Mladá fronta.

Zleva: Michaela Lízlerová, šéfredaktorka edice Postgraduální medicíny, autor knihy Petr Urbánek, Peter Jarčuška, Petr Husa, recenzenti publikace, Jiří Láryš z nakladatelství Mladá fronta, Václav Jirásek, který se ujal role kmotra, a Zdeněk Mareček
Petr Urbánek a Václav Jirásek při křtu knihy

Ohodnoťte tento článek!