Zaměstnavatel neplatí zaměstnancům pojištění

na dotazy odpovídá JUDr. Pavel Zajíc

Jsem zaměstnána u firmy zajišťující v nemocnici úklid.
Na základě upozornění zdravotní pojišťovny, že dlužím na pojistném, jsem zjistila, že firma za mě čtyři měsíce neodváděla zdravotní ani sociální pojištění. Jsem za to zodpovědná, musím pojištění doplatit a uhradit penále?
Ze zákona o veřejném zdravotním pojištění vyplývá povinnost zaměstnavatelů odvádět za zaměstnance zdravotní pojištění a sociální pojištění. Pokud zaměstnavatel pojištění neodvede, nenese zaměstnanec za toto jeho pochybení žádnou odpovědnost – sankce ze strany zdravotní pojišťovny či správy sociálního zabezpečení postihují pouze zaměstnavatele; nejedná se přitom o nikterak malé částky (penále činí cca 18 % ročně). Zaměstnavatel je rovněž povinen uhradit nedoplatky na pojištění.
Zaměstnanec, za něhož zaměstnavatel neplatí zdravotní a sociální pojištění, má i nadále nárok na zdravotní péči za stejných podmínek jako ostatní pojištěnci, za které jejich zaměstnavatelé pojištění řádně platí.

Ohodnoťte tento článek!