Zasílání receptů poštou

Umožňuje zákon lékaři zaslat pacientovi vystavený recept poštou? Smí se elektronický recept posílat pacientovi e-mailem?
Léčivé přípravky předepisují podle své odbornosti lékaři poskytující zdravotní služby, a to vystavením lékařského předpisu, který může být po dohodě s pacientem v listinné nebo elektronické podobě. Jedná-li se o předpis v elektronické podobě (tzv. elektronický recept), je předepisující lékař povinen zaslat jej na centrální uložiště elektronických receptů, které mu obratem sdělí identifikační znak, jímž je zaslaný elektronický recept opatřen. Tento identifikační znak, na jehož základě bude předepsaný léčivý přípravek v lékárně vydán, musí předepisující lékař sdělit pacientovi.
K dotazu uvádím, že po domluvě s pacientem lze elektronický recept zaslat pacientovi e-mailem. Lékař rovněž může vystavený recept zaslat pacientovi poštou.
Nad rámec dotazu doplňuji, že výše popsaná praxe předepisování léků by měla platit do konce roku 2017, přičemž poté (nedojdeli v mezidobí ke změně právní úpravy) budou recepty vydávány elektronicky s tím, že jen ve výjimečných, zákonem stanovených případech budou vystavovány i v listinné podobě.

Ohodnoťte tento článek!