Zdravice Dagmar Havlové

předsedkyně správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

Záštitu nad slavnostním předáváním prestižního ocenění Sestra roku jsem převzala již od prvního ročníku této soutěže, tenkrát ještě jako manželka prezidenta republiky a první dáma. Později jsem nad touto soutěží převzala patronát jménem Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Velmi mě těší, že mohu každý rok svou účastí symbolicky vyjádřit dík nejen vítězkám soutěže, ale všem sestrám, které vykonávají svoji práci obětavě, poctivě, s velkým pracovním nasazením a vnímají službu nemocným jako své celoživotní poslání, protože málokterá profese je tak hluboce smysluplná a předpokládá tak vysokou dávku empatie jako práce sester.
Letošní, 15. ročník mi udělal opět velkou radost. Z řad nominovaných byla odbornou porotou vybrána i sestra Dana Pilátová, které jsem ze srdce ráda předala Čestné ocenění za její celoživotní dílo v oboru ošetřovatelství. V paní Daně Pilátové se snoubí neobyčejná píle, neutuchající nasazení, empatie, laskavé srdce a obdivuhodná věrnost profesi, kterou vykonává již bezmála padesát let. Ráda bych popřála všem pacientům, aby v těžkých chvílích narazili na takové osobnosti ve zdravotnictví, jakou je právě paní Dana Pilátová, a všem sestrám, aby stejně jako ona dělaly práci s radostí a s láskou.
Vaše Dagmar Havlová

Ohodnoťte tento článek!