Zdravotní knížky – jeden z nástrojů v konkurenčním boji pojišťoven

Elektronické zdravotní knížky se stále jasněji stávají nástrojem konkurence mezi zdravotními pojišťovnami. Pojišťovny lákají pojištěnce, když jim poskytují užitečnou a prospěšnou službu – přístup k informacím o jejich zdravotním stavu i o jejich pojištění. A funguje to.

V roce 2010 měla VZP ČR o více než 235 tisíc pojištěnců více, než předpokládala, a to právě díky tomu, že nabízela službu elektronických zdravotních knížek. Hovoří o tom i výroční zpráva VZP ČR pro rok 2010, kde se píše následující: Pojišťovně se podařilo poprvé v její historii udržet počet pojištěnců. Velký počet jich byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se zdravotně pojistným plánem pro rok 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby základního fondu zdravotního pojištění také v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného ze všeobecného zdravotního pojištění o 1,3 %, a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8 %. (Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010, kap. 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, str. 28)

Zaměstnanecké pojišťovny vracejí úder

To se pochopitelně nelíbilo zaměstnaneckým zdravotním pojišťovnám, které tyto pojištěnce ztratily nebo přinejmenším nezískaly -na rozdíl od předchozích let (v letech před rokem 2010 VZP pojištěnci vždy ubyli a zaměstnaneckým pojišťovnám přibyli).

Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny záhy přicházejí se svými elektronickými zdravotními knížkami, velmi zřetelně inspirovanými právě řešením VZP známým jako IZIP. Tyto knížky, například Karta života či mVitakarta, postupně přinášejí podobné služby jako zdravotní knížka IZIP VZP.

Elektronická zdravotní knížka je správné a užitečné řešení, které přináší vyšší kvalitu a bezpečnost zdravotní péče. Díky transparentnosti umožňuje efektivněji využívat nejen finanční zdroje, účinně brání plýtvání, dovoluje pacientovi aktivně se podílet jak na péči o vlastní zdraví, tak na kontrole zdravotního pojištění.

Správnou cestou je propojení

Správnou cestou by mělo být propojení elektronických zdravotních knížek všech zdravotních pojišťoven tak, aby s nimi lékaři, lékárny a další mohli pracovat bez ohledu na to, u které pojišťovny je jejich pacient zrovna pojištěn (podobně jako můžeme volat z mobilu na mobil bez ohledu na to, u kterého operátora klient je). Takové propojení musí podpořit a koordinovat stát. Součástí správného řešení je pozitivní motivace zdravotnických zařízení k práci s elektronickou zdravotní dokumentací.

Namísto toho však zdravotní knížky slouží jako nástroj konkurence. Zatímco VZP svou úspěšnou a ověřenou konkurenční výhodu systematicky likviduje, šikovnější zaměstnanecké pojišťovny ji rozvíjejí a využívají. Není žádným překvapením, že VZP opět pojištěnci ubývají a její dluhy rostou.

Ohodnoťte tento článek!