Zdravotní pojišťovny farmakologickou interrupci nehradí

Farmakologickou interrupci v současnosti nelze hradit z veřejného zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovna totiž může hradit jen léčivo, které má Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) stanovenou výši úhrady.

U přípravků Mifegyne a Mispregnol, které jsou zaregistrovány k farmakologickému ukončení těhotenství, úhrada není stanovena. Informoval o tom tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Mgr. Oldřich Tichý.
Nehrazené léčivé přípravky je možné uhradit jen v případě, že by se jednalo o jedinou možnost zdravotní péče. Těhotenství je standardně ukončováno chirurgickou cestou. Úhrada léčiv Mifegyne nebo Mispregnol by tak teoreticky i prakticky připadala v úvahu, jen pokud by chirurgické ukončení těhotenství ze zdravotních důvodů nebylo možné provést. Rozhodnutím o registraci byly zmíněné léčivé přípravky zařazeny do kategorie „výdej pouze na lékařský předpis s omezením“. Předepsat je musí lékař se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví, ovšem žena nedostane do ruky recept, ale přípravky jsou jí podávány přímo v lůžkovém zařízení. Tam také žena musí přijít na následnou kontrolu pro ověření úplného vypuzení embrya. Ani tato související péče (hospitalizace, kontrola účinnosti použití atd.) není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Ohodnoťte tento článek!