Zdravotní výkony bez lékaře?

Švýcarská lékařská komora (FMH) komentuje parlamentní iniciativu, která chce prosadit větší pravomoci nelékařských zdravotnických profesí.

Podle ní by určité profese (zmíněna je např. ergoterapie či fyzioterapie) měly mít právo poskytovat pacientům více výkonů i bez doporučení či předpisu lékaře. Má se jednat o výkony, jež údajně nevyžadují léčebnou diagnózu ani lékařskou péči.
FMH však upozorňuje na nutnost zajistit bezpečnost i kvalitu péče, ale také hospodárnost využívání prostředků veřejného zdravotního pojištění. Podle komory by zákonodárci museli v předpisech jasně vymezit jak příslušné profesní kvalifikace, tak konkrétní výkony, aby bylo zcela nezpochybnitelné, kdo a co bude smět s určitou odpovědností pacientům nabízet. Lékaři se také obávají, že bez spolupráce s nimi by mohlo docházet k duplicitním výkonům, což představuje jednak nadbytečnou administrativu, jednak neadekvátní finanční zátěž pro pojišťovny. Například praktičtí lékaři by měli vědět, kdo všechno se o nemocné stará, aby zcela neztratili možnost koordinace optimální péče, argumentuje komora.

Ohodnoťte tento článek!