Zdravotnická tripartita se o platech nedohodla

Při jednání pracovní skupiny Rady hospodářské a sociální dohody ČR pro zdravotnictví, tzv. zdravotnické tripartity, se většina zástupců odborů, zaměstnavatelů a státu dohodla na pětiprocentním navýšení platů všech zaměstnanců ve zdravotnictví. Pouze lékařské odbory požadují růst o 10 %.

Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP) Dagmar Žitníková přesto uvedla, že jde o velmi pozitivní výsledek jednání. „Pětiprocentní zvýšení platů všech zdravotníků je snad poprvé historicky kryto zdroji, které resort má. Nejde o plané sliby, zaměstnavatelé dostanou na zvýšení platů prostředky z veřejného zdravotního pojištění – tedy z financí na úhradu poskytované péče,“ řekla předsedkyně Žitníková a připomněla, že doposud nebyl realizován záměr bývalého ministra zdravotnictví Leoše Hegera o zvýšení platů zaměstnanců ve zdravotnictví o 6,5 %.
Navíc se vláda zavázala ke zvýšení platů zaměstnanců ve veřejných službách o 3,5 %. „My (OSZSP) navrhujeme zvýšení o pět procent, za nímž by od pololetí, tj. od 1. července, následovalo další zvýšení platů. Plánujeme schůzku s premiérem Bohuslavem Sobotkou, kde se na základě ekonomických propočtů znovu zeptáme na názor vlády,“ dodala Dagmar Žitníková s tím, že prostor pro vyjednávání se netýká jen platů, ale také celkové stability zaměstnanců ve zdravotnictví.

LOK trvá na 10 %

Na nestabilní pracovní podmínky, které jsou jedním ze základních argumentů pro odchod lékařů za prací do zahraničí, si postěžoval předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů ( LOK -SČL) Martin Engel. „Nejsem spokojen s tím, že každý rok odchází pět set kolegů pracovat do zahraničí. Je potřeba upevnit pozici českých lékařů. Kolegové a kolegyně lékaři si zaslouží, aby se stát pokusil alespoň desetiprocentním navýšením platů zabránit jejich odchodům do zahraničí, aby mohli léčit české pacienty. Dále je nutné, aby vláda dala najevo, že zdravotnictví je pro ni prioritou. Že dostupnost a kvalita péče nejsou jen prázdné pojmy, ale nesmírně důležité termíny,“ prohlásil Martin Engel a svou nespokojenost vyjádřil nekompromisním požadavkem navýšení platů zdravotníků o 10 %.
Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček k tomu uvedl, že jednání budou sice dále pokračovat, pětiprocentní nárůst platových tarifů je ale podle něj maximum, kterému lze z hlediska zdrojů systému dostát. „Mohu garantovat, že všem poskytovatelům, kteří takto zvýší platy svým zaměstnancům, bude toto navýšení plně pokryto ze zdravotního pojištění. V příštím roce jsme připraveni vyhodnotit ekonomickou situaci, zda nenajdeme v systému další rezervu,“ doplnil ministr.

Přijatelný kompromis

Jednání se účastnil i prezident Unie zaměstnavatelských svazů (UZS) Jiří Horecký. Také podle něj je pětiprocentní navýšení přijatelný kompromis a maximum možného. „Vnímáme situaci nejen v kontextu platů zaměstnanců a pohledu poskytovatelů zdravotní péče a jejich ekonomické situace. Důležitá je také predikce vývoje veřejného zdravotního pojištění, ale i ekonomické situace České republiky vůbec. Nebráníme se ekonomické analýze v průběhu příštího roku, ale zásadně nesouhlasíme, aby se pravidla měnila v průběhu daného roku, protože na to pak nebude moci reagovat úhradová vyhláška pro rok 2015 a jakékoli další navýšení by pak nemohla kompenzovat,“ zdůraznil postoj UZS Jiří Horecký a informoval, že tripartita jednala o kompenzačních mechanismech a technice navýšení – tedy promítnutí úhradové vyhlášky do jednotlivých segmentů. Kompenzace se podle něj dotknou zaměstnanců nemocnic, záchranných služeb, léčeben dlouhodobě nemocných a dalších zařízení následné péče, ale například i sester v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Mimořádné odměny

Vláda již v polovině října schválila navýšení tarifů o 3,5 procenta od listopadu tohoto roku pro všechny státní zaměstnance, na což vyčlenila jednu miliardu korun. Protože ale tok prostředků do zdravotnictví reguluje úhradová vyhláška, která se mění vždy k 1. lednu, tyto prostředky se letos ke zdravotníkům již nedostanou. Ministr Němeček proto vyzval ředitele nemocnic, aby svým zaměstnancům navýšení kompenzovali na konci roku v mimořádných odměnách. Od ledna by pak už měli zaměstnanci dostat přidáno k tarifu dohodnutých pět procent.

Ohodnoťte tento článek!