Zdravotnický záchranář už i v Olomouci

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci otevírá příští rok nový studijní obor Zdravotnický záchranář.

Vějíř studijní nabídky Univerzity Palackého v Olomouci (UP) se v novém akademickém roce 2017/2018 rozevírá. Vznikl totiž nový bakalářský obor Zdravotnický záchranář. Zájemcům by měl během tří let umožnit získání praktických dovednosti v přednemocniční, neodkladné a anesteziologicko-resuscitační péči, u akutního příjmu, od interní medicíny a chirurgii až po gynekologii nebo psychiatrii. Obor bude možné studovat na Fakultě zdravotnických věd (FZV), která se stala součástí univerzity v roce 2008.

Bez fyzičky to nejde

První dvoukolové přijímací zkoušky se konají v červnu 2017. Písemný test prověří znalosti potenciálních studentů otázkami z biologie člověka a z výběru témat přírodních a společenských věd včetně prověření obecných studijních předpokladů. Ve druhém kole musí uchazeči absolvovat test fyzické zdatnosti, jehož náplní bude běh na 1500 metrů a plavání na 100 metrů volným způsobem v časových limitech. Fakulta vybere 30 úspěšných uchazečů. „Fyzická zdatnost bude při rozhodování o přijetí neméně důležitá. Zájemci tak mohou získat body, které ztratili v prvním kole,“ upozornil děkan fakulty Jaroslav Vomáčka.

Během tří let budoucí studenti získají poznatky z oblasti urgentní medicíny napříč různými obory. Studium bude orientováno zejména na propojení teorie a praxe. „Chceme dát posluchačům reálnou šanci, aby si teoretické znalosti mohli už v průběhu studia vyzkoušet a ověřit při praktických cvičeních,“ poznamenal Pavel Dráč z Ústavu ošetřovatelství FZV, který je také garantem nového oboru. Absolventi se podle něj uplatní nejen u zdravotní záchranné služby, ale i na odděleních urgentního příjmu, v týmech horské služby nebo jako důlní záchranáři.

Uplatnění i v nemocnicích

Do studijního plánu oboru se dostalo také řešení krizových situací. „Rozhodli jsme se seznamovat studenty s krizovou intervencí v psychiatrii. Budou se učit řešení náročných podmínek, do kterých se záchranáři dostávají při zvládání agresivního pacienta, při pomoci oběti znásilnění nebo u člověka, který chce spáchat sebevraždu. Teoreticko-praktický předmět včetně nácviku modelových situací připravil přednosta olomoucké Psychiatrické kliniky Ján Praško,“ doplnila proděkanka FZV Zdeňka Mikšová.

Mezi garanty studia a vyučujícími jsou zastoupeni také další špičkoví odborníci: ředitel Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Petr Hubáček, přednosta Ústavu klinické a molekulární patologie Lékařské fakulty Zdeněk Kolář nebo aktivní záchranářka a prezidentka Komory záchranářů České republiky Marinella Danosová.

Důkladná příprava

Děkan Jaroslav Vomáčka na tiskové konferenci řekl, že obhajoba nového oboru na ministerstvu nebyla lehká. „Připravovali jsme se velmi důkladně tři roky. Akreditační spis je opravdu velice kvalitní. Obhájili jsme jej v rekordním čase tří měsíců po odevzdání podkladů,“ řekl Vomáčka. Pochválil také tým, který bude obor vyučovat, a vyjádřil přesvědčení, že z fakulty začnou vycházet vysoce kvalifikovaní odborníci. „I proto budeme moci v budoucnu počítat s rozšířením nabídky o studium v kombinované formě a reálná je i vize navazujícího magisterského studijního programu,“ nastínil svou vizi děkan Vomáčka.

Vedle nově otevíraného oboru se zájemci mohou v příštím akademickém roce ucházet také o bakalářské studijní obory Porodní asistentka, Radiologický asistent, Fyzioterapie a Všeobecná sestra. Posluchárny se rovněž otevřou uchazečům o navazující magisterská studia Fyzioterapie, Intenzivní péče v porodní asistenci a Ošetřovatelství v interních oborech.

Teoretické ústavy Univerzity Palackého Olomouc, ve kterých také sídlí Fakulta zdravotnických věd.

Ohodnoťte tento článek!