Zdravotním sestrám se podařilo na oddělení eradikovat pneumonii získanou během hospitalizace

V onkologickém centru ve Filadelfii dokázaly sestry pomocí jednoduchého nástroje identifikovat pacienty s vysokým rizikem pneumonie získané v nemocnici a zavést opatření, která vedla ke snížení a poté k úplné eradikaci tohoto onemocnění. Sestra, která prezentovala výsledky studie na výročním kongresu Společnosti onkologických zdravotních sester v texaském San Antoniu v dubnu 2016, uvedla, že od září 2015 na tomto oddělení neměli jediný případ pneumonie.

Onkologičtí pacienti mají zvýšené riziko pneumonie získané během hospitalizace. Pro sestry je velmi důležité identifikovat nemocné, u nichž hrozí nejvyšší riziko aspirace. Při vstupním pohovoru se toto nebezpečí pozná jen velmi obtížně a většinou vyjde najevo až při prvním podání jídla či pití, kdy se pacient rozkašle nebo má potíže s polykáním.

V rámci studie sestry u každého pacienta při přijetí použily screeningový test Massey Bedside Swallowing Screen a pomocí něj identifikovaly nemocné s vysokým rizikem aspirace, a tedy i pneumonie. U nich pak použily striktní protokol „nic ústy” a objednaly vyšetření řeči a polykání. Kromě toho pomáhaly všem pacientům, kteří měli problém se samostatným prováděním ústní hygieny.

Během čtyř měsíců před zavedením popsaných opatření došlo na 1605 pacientodní ke čtyřem případům pneumonie získané během hospitalizace. Po zavedení

screeningu a preventivních opatření se v prvních čtyřech měsících snížil počet případů pneumonie o 50 procent. Vzhledem k tomuto úspěchu projekt pokračoval a v následujících čtyřech měsících již nebyl zaznamenán žádný případ pneumonie.

Screeningový test není nijak náročný. Jedná se o několik otázek, které zodpovídá sám pacient. Sestra jen musí zajistit, aby každý dotazník skutečně vyplnil. Jednoduchost a úspěch tohoto preventivního opatření, jež zkracuje dobu hospitalizace a léčby, jsou důvodem, proč jej nyní zavádějí i ostatní oddělení ve filadelfské nemocnici.
www.prolekare.cz
Zdroj: Hein I. Routine nursing screen eradicates pneumonia in oncology unit. MedScape Medical News – Conference News 2016 May 2. Dostupné na: http://www.medscape.com/viewarticle/862729

Ohodnoťte tento článek!