Zemřel docent Václav Bek

Dne 3. ledna 2014 zemřel ve věku 91 let emeritní přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Václav Bek, DrSc.

Patřil mezi spoluzakladatele klinické onkologie u nás. Oboru, ve kterém působil od roku 1950, zasvětil celou svou profesní dráhu. Po studiích nejprve pracoval na pražské radiologické klinice, která byla ustavena po druhé světové válce jako první svého druhu v tehdejším Československu. Její priorita spočívá v tom, že byla prvním zařízením, které se zabývalo radioterapií na univerzitní půdě. Zde se Václav Bek pod vedením Vladimíra Staška stal členem týmu lékařů, kteří se věnovali onkologické problematice.

V roce 1973 přispěl ke vzniku první onkologické kliniky v tehdejším Československu; o rok později, po smrti profesora Staška, se stal jejím dlouholetým přednostou a vybudoval její stabilní tým. Za svůj život vychoval řadu onkologů, kteří dnes úspěšně působí po celé republice, ale i v zahraničí. Pod jeho vedením se dnešní Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze stala kolébkou pregraduální i postgraduální výuky v oboru.

O vědecké aktivitě docenta Beka vypovídá řada monografií, skript, učebnic a 250 publikací v našem i zahraničním písemnictví, vedení výzkumných projektů a grantů i udělení několika prestižních cen a uznání. Ani po odchodu do důchodu nepřestával být v aktivním kontaktu s onkologickou klinikou. Václav Bek o svém působení v oboru napsal rovněž vzpomínkovou knihu „Onkolog vzpomíná“ s podtitulem „Česká onkologie 1945–2003“. Připomíná v ní nejen osobnosti, jež stály u zrodu onkologické kliniky, a postupně se formující pracovní skupiny i děje, které probíhaly v uplynulých desetiletích, ale líčí též veškeré okolnosti, za kterých se jak klinika, tak i celý obor rozvíjely. „Osobně si nejvíce cením jeho výchovné činnosti; dokázal mnohé z nás přesvědčit o správnosti volby věnovat se onkologii a řada z nás dnes může prohlásit, že jsme byli jeho žáky,“ uvedl na jeho adresu jeden z jeho žáků a současný zástupce přednosty Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.

doc. MUDr. Václav Bek, DrSc.

Ohodnoťte tento článek!