Zemřel emeritní primář ARO v Liberci Jiří Brabec

Dne 19. února 2014 zemřel ve věku 88 let emeritní primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení Krajské nemocnice Liberec MUDr. Jiří Brabec.

Celý svůj profesní život věnoval liberecké nemocnici. Zprvu jako chirurg, ale jeho narůstající zájem o problematiku anestezie vedl již v roce 1964 k založení anesteziologického oddělení v Liberci. V čele anesteziologického a posléze anesteziologickoresuscitačního oddělení liberecké nemocnice stál až do roku 1989. Jako člen výboru odborné společnosti se významnou měrou podílel na celorepublikovém budování oboru anesteziologie a resuscitace.

Byl vždy vnímán jako velká osobnost a významný představitel oboru. Díky jeho koncepční práci vzniklo v liberecké nemocnici kvalitní anesteziologicko-resuscitační oddělení, zároveň vychoval řadu odborníků. Se zármutkem jsme přijali smutnou zprávu o úmrtí zakladatele zdejšího ARO a našeho učitele. V našich srdcích zůstává nesmazatelně zapsán.

Ohodnoťte tento článek!