Zemřel emeritní primář liberecké urologie

Letošní první lednový den nás navždy opustil emeritní primář urologického oddělení Krajské nemocnice Liberec MUDr. Ivan Mikulíček.
V liberecké nemocnici pracoval od roku 1961 a urologii vedl ve funkci primáře od roku 1972. V roce 1996 odešel po 34 letech práce v nemocnici do soukromé praxe a o své pacienty se staral do posledních dní svého života. MUDr. Mikulíček se významným způsobem zasloužil o rozvoj moderní urologie v Liberci, zařadil se mezi uznávané osobnosti celé české urologie a za jeho celoživotní přínos mu bylo uděleno čestné členství České urologické společnosti.

Ohodnoťte tento článek!