Zemřel přední český anatom Radomír Čihák

Ve věku 88 let zemřel 10. června jeden z nejvýznamnějších představitelů české anatomie a autor nejpoužívanější učebnice anatomie v zemi prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc. Vědec, lékař a pedagog celý život působil v Anatomickém ústavu 1. LF UK.

Zapojil se do výzkumu kosterních pozůstatků Karla IV. a ještě letos se zúčastnil oslav 700. výročí narození tohoto českého krále a římského císaře.
Rektor UK a bývalý děkan 1. lékařské fakulty prof. Tomáš Zima si profesora Čiháka pamatuje ještě jako student medicíny. „Zkoušel mě z anatomie tak, že zatřepal v sáčku se zápěstními kůstkami, jednu z nich vytáhl a já ji musel poznat,“ vzpomínal rektor, který později zažil profesora Čiháka na fakultě jako respektovaného pedagoga a odborníka. „Velmi jsem si ho vážil pro jeho lidské vlastnosti i odborné znalosti ve srovnávací a vývojové anatomii,“ dodal profesor Zima. Radomír Čihák byl podle něj významnou osobností lékařské fakulty i celé univerzity.
Prof. Čihák svými poznatky mimo jiné posunul možnosti operací svalů ruky a dalších orgánů a přispěl ke správnému chápání hybnosti páteře. Byl dlouholetým přednostou Anatomického ústavu, později se stal emeritním profesorem.

Ohodnoťte tento článek!