Zemřel prof. Miloslav Kršiak

S hlubokou bolestí v srdci jsme přijali smutnou zprávu, že dne 28. srpna 2016 zemřel vynikající český farmakolog, vědec a vysokoškolský učitel prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc., FCMA, emeritní přednosta Ústavu farmakologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Profesor Kršiak byl také několik let členem redakční

rady Zdravotnických novin, nyní měsíčníku Zdravotnictví a medicína. Narodil se 7. května 1939 v Bratislavě. V letech 1956–1962 studoval Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1966 obhájil titul kandidát lékařských věd ve Farmakologickém ústavu ČSAV. V roce 1982 získal titul doktor lékařských věd. V roce 1988 byl jmenován docentem a v roce 1993 profesorem pro obor farmakologie. Jeho odborný růst vynikajícím způsobem podpořil pobyt (Postdoctoral Fellow) na Department of Pharmacology, University College v Londýně v letech 1967–1969. Poté, od roku 1969 až do roku 1991, pracoval jako vědecký pracovník ve Farmakologickém ústavu ČSAV v Praze. V roce 1991 se stal přednostou Ústavu farmakologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Spoluautor patentů a organizátor vědy

Doménou vědecké činnosti profesora Kršiaka byla behaviorální farmakologie. Patří v tomto oboru k nejcitovanějším farmakologům. V posledních letech se významně věnoval studiu bolesti. Byl zakládajícím členem časopisu Bolest (v roce 1997) a prvním zástupcem šéfredaktora tohoto časopisu. Významně přispěl do dvou monografií Bolest (v letech 2006 a 2012). Jeho práce byly publikovány ve vysoce impaktovaných časopisech a hojně citovány. Vedle své vědecké a pedagogické činnosti se věnoval i výchově postgraduálních studentů.

Byl rovněž spoluautorem některých významných patentů a podílel se na přípravě léků, které se dosud používají. Účastnil se rovněž organizace vědy v České republice. V roce 2004 se stal zakládajícím členem České lékařské akademie (ČLA), od roku 2010 byl členem její rady a v letech 2010–2013 zastával funkci jejího místopředsedy. Byl dlouholetým členem výboru České společnosti experimentální a klinické farmakologie a toxikologie ČLS JEP a několik let jejím předsedou; později byl čestným členem. Stejně tak byl čestným členem České neuropsychofarmakologické společnosti.

Byl členem významných mezinárodních společností a získal mnohá významná ocenění, mezi něž patří Medaile České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Medaile Fakulty dětského lékařství UK, Medaile 3. LF UK a Medaile UK. Mimořádně významná byla jeho činnost ve dvou výzkumných záměrech 3. LF UK, v nichž strávil 13 let. V poslední době pracoval ve vědeckém projektu Prvouk P34.

Kromě vynikající vědecké, pedagogické a další odborné činnosti byl Miloslav Kršiak především skvělý člověk, naprosto spolehlivý a vždy férový. Každému rád pomohl. Jeho ztráta je nenahraditelná, ale zanechal za sebou hlubokou stopu. Ti, kteří ho znali, na něj nikdy nezapomenou a jistě se budou řídit jeho příkladem.

O autorovi| prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA, prezident České lékařské akademie

Ohodnoťte tento článek!