Zemřel profesor Pilka

V sobotu 25. října zemřel ve věku 81 let český gynekolog, porodník a průkopník asistované reprodukce v České republice prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrSc.
Profesor Pilka se narodil v roce 1933 v Hradčovicích u Uherského Brodu. Téměř celý svůj profesní život věnoval léčbě neplodnosti. Postupně zaváděl tubární mikrochirurgii a později s týmem spolupracovníků rozpracoval asistovanou reprodukci. Se svými kolegy dosáhl světového prvenství zavedením metody GIFT – přenos gamet do vejcovodu. První dítě na světě počaté touto metodou se narodilo roku 1982 v Brně.
„Naše první děti ze zkumavky vznikaly doslova na koleně. V Československu tehdy nebyl dostupný žádný materiál, speciální stříkačky jsem sehnal na Slovensku ve Staré Turé a naše sestřičky je musely dopilovat, abychom dosáhli potřebné špičatosti. Hadičky jsem sehnal od vojáků a speciální komůrku, kde se spojuje vajíčko se spermií, vyrobil kolega v týmu,“ vzpomínal v roce 2012 profesor Pilka v rozhovoru pro ČTK na podmínky práce v brněnské porodnici na Obilním trhu.
Za své úsilí a pracovní úspěchy dosáhl prof. Pilka mezinárodního uznání a obdržel řadu národních a mezinárodních ocenění. V roce 1998 byl oceněn v San Francisku Světovou organizací pro léčbu neplodnosti a v roce 2000 od ministra školství obdržel medaili I. stupně za odbornou pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost. Od roku 2003 byl čestným členem České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP. Na konci své kariéry působil jako přednosta Kliniky reprodukční medicíny a gynekologie Zlín. Byl členem Centrální etické komise ministerstva zdravotnictví.

Ohodnoťte tento článek!