Zemřel profesor Zvolský

Ve věku 81 let zemřel 29. října 2014 emeritní přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN prof. MUDr. Petr Zvolský, DrSc.

Profesor Petr Zvolský se narodil v roce 1933 v Praze. V roce 1959 absolvoval Fakultu vše obecného lékařství Univerzity Karlovy a roku 1961 nastoupil na Psychiatrickou kliniku na Karlově, které zůstal věrný více než 50 let. Doba před rokem 1989 mu vzhledem k jeho původu a pevným názorům nepřála. Až v roce 1990 se stal přednostou kliniky a po roce byl jmenován profesorem pro obor psychiatrie. Velmi se zasadil o mezinárodní prestiž tohoto pracoviště i celé české psychiatrie.
Jako předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP organizoval četná mezinárodní sympozia, která k nám přivedla špičkové pracovníky z celého světa. V roce 1994 byl prezidentem regionální konference Světové psychiatrické společnosti v Praze, jejímž čestným členem byl později jmenován. Své bohaté zkušenosti na mezinárodním poli vy užil i jako proděkan pro zahraniční styky 1. LF UK. Byl zakladatelem české psychiatrické genetiky, které věnoval několik svých monografií. Jako jeden z prvních u nás rozvíjel profylaktickou léčbu afektivních poruch. Byl oblíbeným učitelem a autorem oceněných studijních textů. Za celoživotní zásluhy o rozvoj nejen psychiatrie, ale lékařských věd vůbec, bylo prof. Zvolskému kromě jiných ocenění v roce 1998 uděleno čestné členství Psychiatrické společnosti i ČLS JEP. V roce 2005 mu prezident republiky jako jednomu z mála našich psychiatrů udělil státní vyznamenání Za zásluhy.

Ohodnoťte tento článek!