Zemřela humanitární pracovnice a mecenáška mediků Josefina Napravilová

Josefina Napravilová

20. února 2014 zemřela ve věku 100 let Josefina Napravilová, která se zapsala do novodobé české historie tím, že po válce pátrala po československých dětech zavlečených do zahraničí. Stala se též mecenáškou studentů medicíny.

Josefina Napravilová se narodila v Plzni 21. ledna 1914. Kvůli studiu práv se později přestěhovala do Prahy, kde prožila celou 2. světovou válku. Během květnového povstání pomáhala ošetřovat raněné a posléze pečovala o osvobozené vězně z Terezína. Jako pracovnice Červeného kříže navíc provázela konvoj s pomocí Čechům, kteří se za války dostali do Švédska.

Po návratu ze Skandinávie se vydala do Mnichova, kde sídlilo hlavní repatriační centrum. Tam se dostala ke kartotéce se záznamy o dětech českých rodičů, které byly za války deportovány k adopci do zahraničí. Navzdory pečlivě vedené evidenci nebylo pátrání po zmizelých dětech jednoduché. Podařilo se jí vrátit domů 40 dětí, po kterých pátrala v Polsku, Rakousku, Německu i Švédsku.

Když se v Československu dostali k moci komunisté, pracovala pro Mezinárodní organizaci pro uprchlíky ve Vídni, kde pomáhala československým emigrantům. Proto ji režim zbavil státního občanství a žila pak v Kanadě. Do své vlasti se vrátila natrvalo v roce 1994. Dlouhá léta bydlela v Bechyni ve vilce, kterou později prodala a peníze věnovala nadaci na podporu studentů medicíny.

V říjnu 2009 jí byl prezidentem republiky propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka III. třídy za zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv.

Ohodnoťte tento článek!