Ženám po onkologické léčbě lze transplantovat vlastní ovariální tkáň

Pražské centrum reprodukční medicíny Sanatorium Pronatal provedlo první úspěšnou transplantaci ovariální tkáně v České republice. Zákrok, po němž došlo k úpravě všech hormonálních parametrů s možností budoucího otěhotnění, podstoupila 32leté žena po léčbě nádoru prsu.

Jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí reprodukční medicíny jsou postupy umožňující zachování budoucí plodnosti onkologicky nemocných pacientů, u kterých důsledkem cytotoxické léčby (chemoterapie, radioterapie) hrozí závažné poškození či ztráta reprodukčních funkcí.

Zachovat fertilitu

„S úspěchy moderní onkologické léčby umožňující přežití pacientům, kteří prodělali v dětství nebo v mladém věku onkologické onemocnění, se objevuje nový problém. Často totiž po léčbě dochází k nezvratnému poškození reprodukčních funkcí. Ruku v ruce s tím narůstá počet pacientů se zájmem o zachování budoucí fertility před očekávanou léčbou,“ vysvětluje doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc., ze Sanatoria Pronatal.
Mezi postupy umožňující zachovat ženské reprodukční funkce lze zařadit užití méně toxických protokolů léčby, transpozice ovarií během léčby či farmakologickou ochranu gonád. Další možností je pak odebrání části vaječníkové tkáně před zahájením onkologické léčby, její zmražení a po vyléčení onkologického onemocnění její přenos zpět – buď do tkáně vaječníku, nebo na jakékoli jiné místo v organismu.

Obnovení funkce vaječníků

Poslední z postupů užili odborníci v uvedeném reprodukčním centru u pacientky s karcinomem prsu. Před zahájením onkologické léčby jí byla odebrána a zmražena část pravého vaječníku se zárodečnými buňkami. Po kombinované chirurgické léčbě (vynětí nádoru a mízních uzlin v podpaží), chemoterapii a radioterapii bylo dosaženo kompletní remise onemocnění, avšak v důsledku léčby došlo k úplnému selhání ovariální funkce. S odstupem 3,5 let od léčby onkolog souhlasil s transplantací vaječníkové tkáně a případnou graviditou. V říjnu 2015 byla provedena transplantace části zmražené vaječníkové tkáně do levostranného ovaria. Po třech měsících od transplantace bylo možné dokumentovat normální růst folikulu, ovulaci a kompletní úpravu všech hormonálních parametrů. Pacientka tak má šanci otěhotnět přirozenou cestou.
„Věřím, že z uvedené metody by mohla profitovat řada dalších žen s onkologickým onemocněním,“ domnívá se doc. Mardešić a doplňuje, že zatímco u mužů nenabídnout zmrazení spermií před plánovanou onkologickou léčbou je považováno za postup non lege artis, u žen podobná praxe zdaleka není běžná.

Ohodnoťte tento článek!