Získat sestry z ciziny je náročné

Za současného nedostatku sester tvrdí stát zdravotnickým zařízením, že je bude podporovat, aby získávala sestry ze zahraničí. Praxe však ukazuje pravý opak.

Státní instituce dělají vše pro to, aby nábor sester ztížily nebo rovnou znemožnily.
První problém, který je potřeba vyřešit, je nostrifikace jejich diplomů. Systém vzdělávání sester je v jejich domovských zemích přibližně stejný jako u nás – studují buď střední odbornou školu (s maturitou), nebo vysokou školu v programu Bc. či Mgr. Potíž tkví v tom, že sestry mohou ve své vlasti dodnes vystudovat a vykonávat profesi všeobecné sestry, ale ČR k nostrifikaci zaujala stanovisko, že pokud maturita např. na Ukrajině proběhla před datem poslední možné maturity v ČR (akademický rok 2008/2009, před novelou systému vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků), pak jejich vzdělání nemůže být nostrifikováno. To je nonsens, protože na Ukrajině se školský systém nezměnil. Jak změny českého systému souvisejí s nostrifikací diplomu ukrajinské sestry?!

Vyústěním martyria získávání dokumentace je podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na zastupitelském úřadě. Místo ze zákona avizovaných 60 dnů na vyřízení na našem vyslanectví či zastupitelském úřadě tento proces běžně trvá 120 dnů. Po uplynutí této lhůty ministerstvo vnitra (MV) žadatelku upozorní, že sesterská profese patří mezi regulovaná povolání, a dotáže se, zda dotyčná má aprobační zkoušku. Z logiky věci ji nemá – kvůli tomu do ČR přijíždí a již v přijímacích dokumentech je doložen záměr, že nejprve bude pracovat pod dohledem a samostatně teprve tehdy, až aprobaci získá. To ale může až ve chvíli, kdy tu pracuje, naučí se česky a vykoná praktickou část (minimálně pět měsíců stáže). Tento rozpor nikdo neřeší.

V takovém případě – v průběhu vyřizování žádosti na ministerstvu vnitra – žádáme ministerstvo zdravotnictví o výjimku, aby sestra mohla v ČR pracovat, přestože nemá povolení k pobytu. MZ tuto výjimku většinou povolí a na základě toho MV vydá zaměstnaneckou kartu. Bohužel, ani pokud se podaří dojít na cestě získávání sestry ze zahraničí do tohoto stadia, stále není vyhráno. Až 80 % sester totiž nesloží aprobační zkoušky úspěšně.

O autorovi| Mgr. Zuzana Kolbasová, MBA, advokátní kancelář Urbášek&Partners

Mgr. Zuzana Kolbasová, MBA, advokátní kancelář Urbášek&Partners

Ohodnoťte tento článek!