Získávání pedagogických zkušeností v odborném vzdělávání – Litevská republika

V rámci programu celoživotního vzdělávání jsme se zúčastnily projektu Leonardo da Vinci – VETPRO, přičemž jsme navštívily své litevské kolegy. Ve Vilniusu jsme strávily týden na zdejší univerzitě.

Renesanční komplex Vilniuské univerzity vznikl v roce 1579 a patří k nejstarším univerzitám ve východní Evropě. Lékařská fakulta byla založena až v roce 1781. Dnes má univerzita 14 fakult (22 tisíc studentů). Nabízí tři úrovně studijních programů v oblasti humanitních, přírodních, biomedicínských, technologických a společenských věd. Absolvent může získat vzdělání bakalářské, magisterské nebo postgraduální.

Kde sestry mohou studovat

Povinná školní docházka v Litvě je desetiletá a probíhá na ZŠ. Po jejím ukončení žáci přecházejí na střední odborné školy nebo gymnázia, kde mají možnost složit maturitní zkoušku a přihlásit se na VŠ. V Litvě mohou sestry získat svou kvalifikaci pouze na vysokých školách univerzitního a neuniverzitního typu. Musí ovšem doložit úspěšné absolvování předmětů z biologie, chemie a fyziky. Přijímací řízení je na základě prospěchu. Bakalářský program je v současné době zakončen pouze vypracováním a obhajobou bakalářské práce. Připravuje se změna, kdy kromě bakalářské práce budou studenti vykonávat závěrečné zkoušky z vybraných předmětů. Po ukončení bakalářského programu mají možnost pokračovat v magisterském a dále doktorandském studiu. V Litvě je 6 škol, které umožňují vzdělávání sester (lit. slaugytoja). Studijní program ošetřovatelství je zařazen do oboru „biomedicinálních věd“, který je jedním z oborů vyučovaných na LF. Součástí LF Vilniuské univerzity je Ošetřovatelské centrum, založené v roce 1990. Ředitelkou je dr. Aldona Mikaliukštiene, s níž jsme měly možnost spolupracovat. Studium v bakalářském programu trvá 4 roky, do každého ročníku je přijato přibližně 30 studentů. V průběhu studia se získávají kreditní body. Pro splnění programu je nutné mít 240 kreditních bodů, což odpovídá 6 400 hodinám, z čehož praktická výuka činí 3200 hodin. Za jeden semestr student tedy musí získat 30 kreditů.

Na studia si můžete půjčit

Na této univerzitě se platí roční školné v přepočtu ve výši 1500 eur. Je zde zaveden systém stipendií dle prospěchu. Existuje i možnost zvýhodněných státních půjček na úhradu studia. Po absolvování studia je možno se ještě specializovat v oborech: Anaesthesia and Intensive Care Nursing, Mental Health Care (Nursing), Operating nursing, Community Nursing, Emergency Medical Nursing. V bakalářském programu vyučují 4 profesoři, 13 docentů, 11 odborných lektorů a 12 asistentů. Výuka ošetřovatelství probíhá v odborné učebně, která je umístěna na klinice Žalgirio. Současné podmínky k výuce nejsou dle vyučujících ideální, v příštím roce se plánuje otevření samostatné budovy Ošetřovatelského centra. Zúčastnily jsme se několika vyučovacích hodin zaměřených na praktický nácvik odborných výkonů (např. aplikace i. v. injekcí). Pro výuku je zatím k dispozici jen jedna menší odborná učebna. Pomůcky k daným výkonům se příliš neliší od pomůcek používaných na našich zdravotnických školách. Teoretická výuka probíhá převážně v posluchárnách LF, které jsou součástí univerzitních nemocnic. Častou metodou výuky je výklad, který je následován diskusí. Velmi nás zaujal vzhled jedné z poslucháren, která zobrazuje významné lékaře od doby Hippokrata až do 20. století. Praktická výuka probíhá zejména na klinice Santariškiu. Studenti nosí stejné uniformy jako ostatní sestry, nejčastěji v bílé barvě, preferují halenu s kalhotami. Standardní ošetřovací jednotka mívá kolem 50 lůžek, na které pracuje 6–8 sester na směně ( noční služba 2 sestry). Pracují pouze ve třísměnném provozu a mají k dispozici nižší ošetřovatelský personál, tato kategorie zdravotnických pracovníků se vzdělává v 3měsíčním kurzu (360 hod.).
Finanční ohodnocení sester v Litvě se pohybuje kolem 600 eur (v závislosti na oboru a délce praxe). Odborní vyučující v bakalářském programu mají nižší plat než sestry ve směnném provozu.

O autorovi| Mgr. Gabriela Anisová, odborná učitelka, anisova@szs-ruska.cz, Mgr. Simona Bernardyová, odborná učitelka, bernardyova@szs-ruska.cz, Mgr. Martina Paclíková, odborná učitelka, paclikova@szs-ruska.cz, SZŠ Ruská, Praha 10á

Ohodnoťte tento článek!