Život v kufříku

Zhruba 500 dětí ročně míří z porodnice do pěstounské péče či dětských center. Téměř vždy jsou informace spojené s jejich příchodem na svět zcela zapomenuty.

Právě toto chce napravit Nadační fond La Vida Loca svým celorepublikovým projektem Život v kufříku. „V kufříku budou mít děti řadu věcí, jako je například památníček s první fotografií, otisky ručiček a také osobním přáním do života od sestřiček,“ řekla Martina Wojtylová Opava z Nadačního fondu La Vida Loca.
V kufříku děti mají kromě památníku s fotografií a údaji o porodu také aktuální výtisk novin ze dne narození, fotografii porodnice a lékařského týmu, který jim pomohl na svět. „Nadační fond La Vida Loca spolupracuje také s domovy s pečovatelskou službou po celé České republice, jejichž výrobky jako pletené čepičky nebo botičky jsou v kufříku také. Nechybí ani první hračka, kojenecká láhev a dudlík,“ říká Martina Wojtylová Opava.
Koncem května se do projektu slavnostně zapojilo i novorozenecké oddělení Thomayerovy nemocnice. Záštitu nad ním převzal poslanec parlamentu ČR Martin Plíšek.

Ohodnoťte tento článek!