Životní styl a osteoporóza

Autoři se ve svém příspěvku soustředí na význam zdravého životního stylu v souvislosti s osteoporózou se záměrem poukázat na význam prevence tohoto onemocnění. Popisují klinický obraz osteoporózy – její projevy, příčiny, rozdělení a vyšetřovací metody. Zvláštní pozornost věnují faktorům ovlivňujícím vznik osteoporózy, jako jsou vhodná výživa a fyzická aktivita, s důsledným preventivním kontextem.

V dnešní době je velmi diskutovaným tématem zdravý životní styl. Ovlivňuje naše zdraví až z 50 %. Zbývající procenta jsou dána genetickými dispozicemi, životním prostředím a zdravotní péčí. Mezi hlavní zásady zdravého životního stylu patří vyvážená strava, dostatek pohybu a spánku, vyhýbání se stresu, vyvarování se kouření a pití alkoholu. Životní styl se podílí na vzniku civilizačních chorob (kardiovaskulárních onemocnění, diabetu 2. typu), nádorových chorob, nervových a psychických onemocnění či vředové choroby žaludku.
Zdravým životním stylem můžeme ovlivnit i vznik osteoporózy. Osteoporóza je velmi rozšířené progresivní systémové onemocnění skeletu charakterizované úbytkem kostní hmoty a poruchami mikroarchitektury kostní tkáně s následným zvýšením fragility kostí a zvýšeným rizikem zlomenin. Zlomeniny obratlových těl jsou nejčastější klinickou manifestací osteoporózy (Broulík, 2011). Osteoporóza patří mezi nejčastější civilizační choroby. Postihuje asi 8 % obyvatelstva – muže i ženy obvykle po 45.–50. roce věku. Riziko pro ženy je vyšší. Odhaduje se, že v České republice je postiženo až 800 tisíc osob. Výskyt osteoporózy stále stoupá.

Klinický průběh

Osteoporóza může probíhat bez příznaků a zjistíme ji náhodně při rentgenovém vyšetření. S postupným úbytkem kostní hmoty se objevují bolesti zad, které se zvyšují pohybem nebo zatížením. Dalším příznakem je snižování tělesné výšky, které vzniká v důsledku snížení výšky obratlů a zakřivení v oblasti hrudní páteře. Prudké bolesti vznikají náhle po rychlém pohybu, nejčastěji v oblasti dolní hrudní a lumbální páteře. Mohou vystřelovat do dolních končetin. Nemocní mohou mít i dýchací potíže (Broulík, 2011).
Prvním projevem tohoto onemocnění je často zlomenina vzniklá při malém úrazu. Nejčastěji se lámou obratle v dolní části hrudní a horní části bederní páteře. Zlomenina obratle se může projevit náhlou prudkou bolestí, která vystřeluje do hrudníku, břicha nebo nohou. Dále jsou to zlomeniny krčku kosti stehenní, kosti pažní nebo zápěstí.

Příčiny osteoporózy

V kostech probíhají neustálé změny v závislosti na pohybu, stravě a zdraví. Maximální množství kostní hmoty si člověk vytváří do 25 let věku. Po 30. roce z přirozených příčin kostní hmoty pouze ubývá. Kosti začínají ztrácet vápník – minerál, který způsobuje tvrdost – rychleji, než ho mohou nahradit. Přestavba kostí se zpomaluje a kosti začínají řídnout.
Kritickým bodem u žen je pak menopauza, kdy dochází k zastavení sekrece estrogenů (u mužů androgenů), což vede k navýšení kostní resorpce a většímu prořídnutí kostí. Největšímu ohrožení jsou vystaveny ženy v přechodu a po něm. Vrchol kostní hmoty je až z 80 % určen dědičnými faktory, ale až 30 % lze ovlivnit tím, jak člověk žije do svých 25 let (Broulík, 2011).

Rozdělení osteoporózy

Osteoporózu dělíme na primární (je častější u žen, souvisí se ztrátou estrogenů) a sekundární. Souvisí s některými nemocemi, které nepříznivě ovlivňují kostní metabolismus. Je to například hyperfunkce štítné žlázy a příštítných tělísek, revmatoidní artritida, chronické onemocnění ledvin, porucha menstruačního cyklu nebo užívání některých léků. Významným rizikovým faktorem u žen je kromě již zmíněné menopauzy i odstranění vaječníků v plodném věku. Vznik osteoporózy může ovlivnit i nepohyblivost pacienta. Nemocní dlouhodobě upoutaní na lůžku mají velký úbytek kostní hmoty. Faktory ovlivňující osteoporózu rozdělujeme na neovlivnitelné, mezi něž patří genetické dispozice, věk, pohlaví, rasa (největší riziko ke vzniku osteoporózy má bílá rasa, nejmenší černá), a faktory, které ovlivňují zdravý vývoj kostí v mládí a udržují rovnováhu kostního metabolismu v průběhu života.

Vyšetřovací metody

Provádíme vyšetření klinické, biochemické, rentgenové a denzitometrické, hodnocení rizika fraktur a algoritmus FRAX (fracture risk assessment tool).
Přítomnost více rizikových faktorů u jednoho pacienta nemá jen vysloveně aditivní efekt, jako jednotlivé rizikové faktory se i podle jejich klinického významu a hodnoty predikce navzájem potencují. Při kombinaci určitých faktorů je pak výsledné riziko fraktury vyšší, než bychom mohli očekávat při jejich sčítání. Jako příklad uvádíme hodnotu BMD (bone mineral density) a její význam v predikci fraktur v závislosti na věku. Osteoporóza definovaná na základě měření BMD umožňuje včasnou diagnostiku a rychlé zavedení preventivních opatření. Je založená na definici osteoporózy jako snížení BMD pod 2,5 SD, což je průměrné BMD mladých osob ve věku 30 let (definice dle Světové zdravotnické organizace, WHO). Pacient s hodnotou T-skóre pod 2,5 SD má v 50 letech 10leté riziko fraktury proximálního femuru hluboko pod 5 %, ale kdyby mu bylo 80 let, riziko by bylo minimálně trojnásobně vyšší. Takto je možné na základě dostupných dat z velkých epidemiologických studií hodnotit navzájem všechny známé rizikové faktory fraktur. Existují proto modely, pomocí kterých lze vyjádřit riziko fraktur.
• FRAX je nejnovějším a nejkomplexnějším kalkulátorem použitelným v klinické praxi. Nástroj vyvinula pracovní skupina WHO pro metabolické onemocnění kostí (WHO Collaborating Centre for Metabolit Bone Disease) ve spolupráci s International Osteoporosis Foundation (IOF), National Osteoporosis Foundation (NOF) a American Society for Clinical Densitometry (ASBMR). FRAX přihlíží k více klinicky poměrně lehce zjistitelným rizikovým faktorům, a to buď vcelku s hodnotou BMD, nebo bez použití hodnoty kostní denzity. Výsledná hodnota nám udává 10leté absolutní riziko fraktury v oblasti krčku femuru, jakož i riziko velké osteoporotické fraktury (zahrnující klinické fraktury v oblasti obratlů, distálního předloktí, bedra anebo humeru). Od ledna 2012 byl oficiálně přidán i kalkulátor pro populaci Slovenské republiky. FRAX je volně dostupný na internetu, je zakomponován i v některých softwarech DXA skenerů a samostatných PC programů bez nutnosti přístupu na internet.
K hlavním nevýhodám FRAX patří: 1. není dostupný ve všech

zemích, 2. není použitelný pro už léčené pacienty, ani na monitorování efektivity léčby, 3. nebere ohled na variabilní riziko v jednotlivých oblastech téhož státu (Payer, Killinger et al., 2012).
• Denzitometrem měříme kostní hustotu. Jedná se o bezbolestné vyšetření. Vyšetřuje se oblast bederní páteře, horní části kosti stehenní a předloktí. Touto metodou se také sleduje účinnost léčby. Kontrolní vyšetření se provádí po jednom nebo dvou letech léčby.

• V biochemickém vyšetření

zjišťujeme množství vápníku, fosforu, alkalické fosfatázy, kostní alkalické fosfatázy a osteokalcinu v krvi a vylučování vápníku a fosforu do moči.

Faktory ovlivňující vznik osteoporózy

Důležitá je prevence a včasné rozpoznání rizikových osob. V primární prevenci je důležitá péče v dětství a dospívání, kdy je vytvářen vrchol kostní hmoty. Vedeme děti a dospívající ke správnému stravování a zdravému životnímu stylu, tedy především k dostatku pohybu a správné výživě bohaté na vitamin D a vápník. Během dospívání má tělo zvýšené požadavky na příjem kalcia.
U starších lidí je to především prevence pádů. Měli bychom dbát na bezpečnost prostředí. Patří sem dostatečné osvětlení, instalace zábradlí ke schodům, protiskluzová podlaha a rohožky, madla ve vaně, nošení pohodlné a bezpečné obuvi s nízkým podpatkem. Pacientům se nedoporučuje zvedat těžké předměty. Úkolem sekundární prevence je vytipovat osoby se zvýšeným rizikem osteoporózy po menopauze, s nevhodným životním stylem s kouřením a alkoholem a při některých onemocněních, která narušují metabolismus kalcia (Roger, 1995).

• Je důležitá prevence u pacientů se zánětlivým onemocněním střev. Crohnova nemoc a celiakie způsobují zvýšené riziko ztráty kostní hmoty.

Zvýšené riziko vzniku osteoporózy mají i lidé, kteří nemohou konzumovat mléko. • Nadměrné množství alkoholu zatěžuje celé tělo, především játra, nervový systém, ale i kostní tkáň. Dochází k pomalejší regeneraci a obnově kostí. • Nadměrné pití kávy působí negativně na metabolismus vápníku.
• Kouření – jednotlivé složky kouře zasahují různě do metabolismu kostní tkáně. Ženy kuřačky ztratí do menopauzy o 5–10 % kostní hmoty více než nekuřačky.
• Pití kolových nápojů – kolové nápoje obsahují hodně fosforu, což vede k vyplavování vápníku z těla a dále k osteoporóze. • Nízká tělesná hmotnost – pro vznik osteoporózy je velkým rizikovým faktorem nízká tělesná hmotnost, která je u starších osob spojená se zvýšenou ztrátou kostní hmoty a rizikem zlomenin.

• U lidí s nadváhou, kteří dodržují redukční dietu, je nutné, aby měli správný příjem vápníku a dostatečnou tělesnou aktivitu.
• Omezení příjmu soli v potravě – vysoký příjem sodíku zvyšuje vylučování kalcia v moči.

Úprava životního stylu

Vhodná výživa

Jedním z faktorů v prevenci osteoporózy je výživa. Naše strava musí obsahovat vhodný zdroj a dostatečné množství stavebních látek (vápník, fosfor, hořčík, mangan) a další látky důležité pro zdravé kosti, minerály, stopové prvky a vitaminy (D, A, K1, C, B2, B6).
Náš organismus dokáže využít jen tu část vápníku, která projde střevní stěnou. Z přijatého vápníku se vstřebává pouze část, měli bychom konzumovat asi 1000–1500 mg vápníku denně. 50–70 % denní potřeby hradí mléko a mléčné výrobky. Využitelnost vápníku z mléka je vysoká. Mléko neobsahuje látky, které vážou vápník do nevstřebatelné formy a znemožňují jeho využití, a obsahuje mléčný cukr a některé aminokyseliny, které využitelnost vápníku zvyšují (Svačina, Millerová, Bretšnajdrová, 2012).
Dobrými zdroji vápníku jsou kyselé mléko, jogurty a zakysané mléčné výrobky. Jejich kyselé prostředí napomáhá zvyšovat jeho využitelnost. Dále se vápník nachází v tvrdých a měkkých sýrech s výjimkou sýrů tavených, protože fosforečnaté soli znemožňují jeho využití v organismu. Bohatým zdrojem vápníku jsou slunečnicová semínka, sója, jádra lískových ořechů a paraořechů a celé sardinky včetně kostí. Organismus vstřebává vápník z brokolice, kapusty, květáku, pekingského a čínského zelí. Dále můžeme využívat řeřichu, petržel a některé mořské řasy (Svačina, Millerová, Bretšnajdrová, 2012). Nejbohatším zdrojem vápníku je mák, který obsahuje 10krát více vápníku než mléko. Mezi další zdroje patří vejce. Z ovoce je to mango, které obsahuje fosfor a pomáhá udržet vápník v těle. Zelenina a ovoce obsahující šťavelany, jako např. rybíz, špenát, rebarbora a angrešt, snižuje využití vápníku v organismu. Zdrojem vápníku je i chléb a pečivo. Pozor na sůl. Čím více solíme, tím vyšší je vylučování vápníku z těla (Štěpán, 2005).

Vitaminy a minerály

Pro správnou stavbu kostí je nezbytný dostatečný přísun vitaminu D, fosforu a hořčíku. Hořčík, měď a mangan umožňují zpevnění kostní struktury a podporují aktivitu vitaminu D.
Přírodními zdroji hořčíku jsou mandle, grapefruit, citron, jablka a kukuřice.
Působením slunečního světla dochází v těle k tvorbě vitaminu D. Je důležitý pro vstřebávání vápníku do kostí. K jeho dostatku stačí pobyt na čerstvém vzduchu v létě a nošení krátkých rukávů. Ohroženi jsou lidé, kteří nevycházejí z bytu či jsou upoutáni na lůžko.
Tvorbu kostí výrazně podporuje i zinek. Najdeme ho v hovězím masu, játrech, rybách, dýňových, slunečnicových a tykvových semínkách a v sýru.

Pohybová aktivita

Pohybová aktivita je velmi důležitá. Nemocní s osteoporózou by neměli provádět švihové cviky, ale spíše tahová cvičení. Vhodné je plavání, jízda na kole a turistika. Mezi nevhodné sporty patří volejbal, fotbal a tenis a jiné sporty se zvýšeným rizikem pádu.
Pacienti se mají vyvarovat zvedání těžkých břemen, poskoků a tvrdých dopadů. Přiměřená fyzická aktivita také zlepšuje činnost srdce a cév, napomáhá mírnit depresivní stavy, zlepšuje držení těla, pomáhá posílit svaly a zpevnit kosti, zlepšuje tělesnou kondici, snižuje hladinu cholesterolu, napomáhá lepšímu prokrvení a okysličení mozku. Doporučujeme cvičit alespoň 30 minut 4krát týdně. Pravidelná mírná zátěž má lepší výsledky než nepravidelné intenzivní cvičení.

Prevence osteoporózy

Důležitá je estrogenní (substituční) terapie po menopauze. Není ale jednoznačně doporučována. Prevencí je také suplementace vápníkem ve spojení s vitaminem D (když je efekt sporný).
Značnou roli v prevenci hraje systematická pohybová aktivita, zejména pravidelná chůze.

Úloha zdravotnických pracovníků

• Sledování možnosti vzniku osteoporózy u žen v období menopauzy a u pacientů v pokročilém věku.
• Osobám, u nichž je naznačeno vysoké riziko, zajistit stanovení obsahu minerálů v kostech, dle potřeby denzitometrické vyšetření.
• Poučení žen v období menopauzy o možných důsledcích osteoporózy a o rizicích a prospěšnosti substituční hormonální terapie, aby mohly učinit informované rozhodnutí o zahájení této terapie.
• Doporučení nefarmakologických preventivních kroků (Komárek, Provazník, 2011).

Závěr

Osteoporóza je onemocnění, které se týká především starší generace, ale na správný životní styl je třeba upozorňovat už děti a mládež. Děti často konzumují sladké nápoje, cukrovinky, hranolky či hamburgery. Mléko a mléčné výrobky, ovoce a zelenina se z jejich jídelníčku vytrácejí, a tak mívají ve výživě nedostatek vápníku. Alarmující je stále častější sedavý způsob života a nedostatek pohybu. Z hlediska prevence osteoporózy je dětství a dospívání důležité (Machová, Kubátová, et al. 2010). Velkou pozornost je třeba věnovat již období těhotenství. Dostatečný příjem vápníku v období gravidity je důležitý pro správnou stavbu kostí plodu. Je-li příjem vápníku nedostatečný, vápník se pak uvolňuje ze zásob matky, které je ohrožena osteoporózou a vznikem zubního kazu.

O autorovi| Literatura u autorů prof. PhDr. Ivica Gulášová, Ph. D.1,2, Mgr. Lenka Görnerová2, doc. PhDr. Lada Cetlová, Ph. D.2, MUDr. Ing. Ján Breza ml., Ph. D.3, prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.3,4, VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava1, Vysoká škola polytechnická, Jihlava2, Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek, FNsP Kramáre, Bratislava, LFUK, Bratislava3, SZU Bratislava4 ivica.gulasova4@gmail.com

Ohodnoťte tento článek!