Zkrácení délky studia nebude mít kýžený efekt

O bezprostředních dojmech z vyhlašování, ale i obavách o kvalitu českých nelékařských zdravotníků a o slibovaném navýšení mezd pro sestry ve směnném provozu jsme mluvili s prezidentkou České asociace sester PhDr. Martinou Šochmanovou, MBA.

První místo v kategorii Sestra v managementu a vzdělávání vyhrál Jiří Čáp z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, Transplantcentrum, IKEM Praha. Jde o vašeho kolegu, měla jste radost?

Pochopitelně jsem měla obrovskou radost. Bylo to opravdu velmi těžké, protože všechny finalisty osobně znám a protože všichni jsou úžasní lidé a skvělí profesionálové. To, že vyhrál můj kolega, je jistě prestižní pro celé naše zdravotnické zařízení. Ještě jednou z mé strany velká gratulace.

Návrh zákona o vzdělávání nelékařských zdravotníků (nový model 4+1) nyní prochází schvalováním. Jak jej vnímáte? A bude Česká asociace sester v této fázi usilovat o nějakou změnu poslaneckým návrhem či apelem na poslance?

Česká asociace sester dlouhodobě vystupovala a vystupuje proti krácení délky studia nelékařských zdravotnických profesí. Jsme přesvědčeni o tom, že tento postup nebude mít kýžený efekt a že do zdravotnictví více zaměstnanců nepřivede. Obáváme se, že zkrácení pomaturitního studia na pouhý jeden rok povede k omezení pravomocí nelékařů a zhoršení péče o pacienty. Je třeba si uvědomit, že práce sestry je dnes vysoce kvalifikovaná, pracuje s nejmodernějšími přístroji a technologiemi, musí se stále vzdělávat a učit se novým metodám a postupům. Tříleté pomaturitní studium dávalo nelékařům možnost vykonávat složitější úkony a přebírat určité kompetence lékařů. Je třeba si uvědomit, že střední zdravotnické školy dnes nejsou stejné, jako bývaly v devadesátých letech. Dříve šlo o prestižní výběrovou střední školu, ale dnes již kritéria pro přijímání žáků nejsou tak přísná. Odborné předměty se vyučují v menším rozsahu, maturita se skládá pouze ze dvou odborných předmětů namísto původních čtyř. Pokud se tedy zkrátí délka pomaturitního studia, mělo by současně dojít k systémovým změnám a úpravě osnov na středních zdravotnických školách. Dalším argumentem, který hovoří pro zachování tříletého pomaturitního studia nelékařů je fakt, že i v zahraničí je trend delšího vzdělávání zdravotníků a zvyšování jejich odborné způsobilosti všemožně podporován. Pokud zákon sněmovnou projde a délka pomaturitního studia sester se nakonec přece jen zkrátí na jeden rok, pak budeme za ČAS usilovat především o to, aby byl vzdělávací systém co nejkvalitnější a připravil zdravotníky do praxe.

Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík před časem slíbil, že sestry ve směnném provozu dostanou za službu přidáno dva tisíce korun. Je už jasné, z jakých prostředků budou nemocnice příspěvek sestrám vyplácet?

Podle našich informací by uvedenou částku měly od prvního července dostat sestry ve směnném provozu, a to bez ohledu na to, zda pracují ve státní nebo soukromé nemocnici. Z jakých prostředků bude ministerstvo zdravotnictví příspěvek čerpat, je spíš dotaz přímo na pana ministra. Pokud je mi známo, tak 600 milionů korun půjde ze státního rozpočtu a dalších 400 milionů uvolnilo přímo ministerstvo zdravotnictví ze svých rezerv.

O autorovi| Připravila Petra Klusáková

Ohodnoťte tento článek!