Zkušenosti z Londýna

V lednovém vydání ZaM jsme přiblížili stáž studentů královéhradecké zdravotnické školy v Lipsku, která byla realizována v rámci projektu Leonardo da Vinci. Tentokrát se s vámi chceme podělit o zkušenosti ze stáže v Londýně.

V květnu letošního roku se vybraná skupina žákyň a žáků Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy v Hradci Králové zúčastnila odborné stáže v sociálním zařízení pro seniory v Londýně. Tentokrát škola získala grant v rámci projektu Erasmus. Hlavními cíli projektu byly nové zkušenosti při práci v zahraničí, procvičování komunikace v anglickém jazyce, posílení orientace v cizím prostředí a v neposlední řadě podpora motivace k odbornému vzdělávání.
V tomto projektu byla před stáží nutná odborná příprava zájemců v anglickém jazyce zaměřená na komunikaci se seniory, na poskytování ošetřovatelské péče a smyslovou aktivizaci především u klientů s demencí. Škola předložila pro sociálního partnera v Londýně pracovní jednotku ECVET, která se skládala z osnov teoretické a praktické přípravy žáků, přehledu znalostí a dovedností a připravila požadavky na samotnou stáž. Tato odborná příprava byla ukončena zkouškou.
Po absolvování stáže v sociálních zařízeních pro seniory, například Nursing Homes MD Homes, Seymour House, Ogilvy Court nebo Franklin House, partnerská organizace v Londýně vyhodnotila stážisty a vystavila certifikáty. Přidanou hodnotou byly zkušenosti s prací v mezinárodním týmu v odlišných podmínkách, setkání s kulturami, tradicemi a náboženstvím jiných národů. To vše pomůže účastníkům projektu zvýšit šance při uplatnění na trhu práce nejen v České republice, ale i ve státech EU.

O autorovi| Milena Marešová, odborná učitelka VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, milena.mares@seznam.cz

Ošetřovatelský tým zařízení pro seniory

Ohodnoťte tento článek!