Zlatý status pro KCC ÚVN

Komplexnímu cerebrovaskulárnímu centru Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (KCC ÚVN) bylo na kongresu Evropské organizace pro léčbu mozkových příhod uděleno ocenění ESO Angels award – Gold status.

V České republice je řada center, která poskytují špičkovou péči pacientům s cévní mozkovou příhodou (CMP). Všechna centra zadávají údaje do registru RES-Q, aby získala přehled na celostátní úrovni, zpětnou vazbu a porovnání s ostatními centry. Hlavní důraz se klade na zkrácení času od prvních projevů CMP do doby, kdy je pacientovi poskytnuta specializovaná terapie, a zároveň na zvyšování kvality následné péče o pacienty po prodělané CMP. Komplexní cerebrovaskulární centrum ÚVN je jediným centrem v Česku, které je držitelem tohoto ocenění.

„Pro udělení ESO Angels award se hodnotí několik základních kategorií z registru RES-Q, mezi které patří procento pacientů s CMP podstupujících rekanalizační terapii, dále procento pacientů léčených do 60 a 45 minut, vyšetření poruch polykání či nasazení vhodné sekundární prevence,“ uvádí primář KCC ÚVN MUDr. Martin Šrámek. „Získání Zlatého statusu vnímáme jako ocenění práce celého našeho iktového centra, pro veřejnost je to pak jasný signál dobré kvality péče poskytované pacientům s cévní mozkovou příhodou,“doplňuje doktor Šrámek.

Ohodnoťte tento článek!