Změnami v cenotvorbě léků VZP uspořila 1,5 miliardy

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) vydala loni za běžné léky díky snížení cen o 1,558 miliardy korun méně než v roce 2013. Většinu uspořených prostředků dala centrům specializované péče.

Jak uvedl náměstek VZP Petr Honěk, Rx léky, u nichž si pojišťovna s výrobcem dohodla slevu z ceny a které jsou pro klienty VZP bez doplatku, lékaři předepisovat nemusejí. Pokud se ale pro jejich preskripci rozhodnou, pojišťovna jim navyšuje limit a je smírnější při aplikaci regulačních srážek za jeho překročení.
Náměstek zdůraznil, že zatímco dříve VZP nalézala úspory v přísné limitaci a z překročené částky platila lékařům pouze poměrnou část, v loňském roce neuplat nila regulace u žádné ambulance.

Díky revizím SÚKL

VZP má nyní na seznamu 19 léčivých přípravků určených pro léčbu kardiovaskulárních, psychiatrických a neurologických onemocnění nebo léčbu diabetu. Pojišťovna loni v souvislosti s pozitivním listem podala Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) celkem 13 podnětů na revizi. U sedmi léků VZP navrhla zkrácené revize s celkovou úsporou 937 milionů korun. Šest léků podstupovalo na SÚKL hloubkovou revizi, úspora činila 268 milionů. VZP na zkrácené revize navrhla také deset léků mimo pozitivní list, zde vznikla podle Petra Hoňka úspora 353 milionů korun.

Více na biologickou léčbu

Náměstek má již vypočtenu úsporu také pro tři revize, které – na návrh pojišťovny – započaly na SÚKL v prosinci 2014. VZP předpokládá, že na nich ušetří dalších 249 milionů korun. Petr Honěk potvrdil, že léky na seznamu jsou předepisovány více. V loňském roce vydala pojišťovna za léky 21 z celkových 140 miliard, určených na zdravotní péči. Nejvíce VZP vydala za léky na diabetes (více než miliardu), půl miliardy za léky na hypertenzi. Díky úsporám z pozitivních listů mohla loni pojišťovna přidat 7 miliard centrům specializované péče, kde šlo víc peněz na biologickou léčbu rakoviny či roztroušené sklerózy.

Náklady na Rx léčivé přípravky
v letech 2010 až 2014 v miliardách
korun

Rok Náklady
2010 22,316
2011 22,153
2012 23,062
2013 21,787
2014* 20,902

Jde o předpoklad, zatím nejsou
k dispozici reálná data
Zdroj: VZP

Ohodnoťte tento článek!