Změnit pohled na duševně nemocné

Budoucí zdravotnický personál trpí předsudky vůči psychicky nemocným. Ukázal to projekt Mindset vědců z Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ), který se snaží měnit jejich postoje.

Agresivní, introvertní, zmatení. A také vystrašení, výbušní nebo nepředvídatelní. Tyto vlastnosti si studenti středních zdravotnických škol spojují s lidmi s duševním onemocněním. Téměř 34 % respondentů by pak vztahovalo fyzické symptomy, na něž by si duševně nemocný stěžoval, automaticky k jeho duševnímu onemocnění. Na toto stereotypní vnímání upozorňují vědci z NÚDZ. „Při počátečním mapování postojů se ukázalo, že čtvrtina studentů vnímá lidi s duševní nemocí jako agresivní. 42 procent považuje lidi s duševním onemocněním za spíše nebezpečné. Zároveň by 45 procent dotázaných nikdy nepřiznalo svým přátelům jakékoli vlastní duševní onemocnění a 60 procent by to nepřiznalo kolegům. Budoucí profesionální zdravotníci také nechtějí pracovat v oblasti duševního zdraví – pouze 15 procent zvažuje práci v psychiatrické léčebně,“ říká autorka studie Mgr. et Mgr. Miroslava Janoušková.

Až fatální zanedbání péče

Většina lidí s duševním onemocněním je kvůli svému zdravotnímu stavu stigmatizována a má zkušenost s diskriminací. To však může mít závažné dopady.
Pokud například praktický lékař ví, že jeho pacient má diagnostikovanou duševní nemoc, může jeho stav vnímat odlišně a zanedbat péči o něj. V krajním případě může takové zanedbání skončit i smrtí.
„Ve společnosti převládá stereotyp o agresivitě duševně nemocných. Tito lidé jsou přitom v drtivé většině oběťmi trestných činů, nikoli jejich pachateli,“ sděluje PhDr. Petr Winkler, spoluautor studie.
Studie probíhala na 21 středních zdravotnických školách, do výzkumu se zapojilo přes 500 studentů, 93 % tvořily ženy. Projekt Mindset si klade za cíl se škodlivými stereotypy bojovat. Vědci pro studenty připravili osvětové materiály, jež zahrnovaly i setkání s člověkem s duševním onemocněním.

Intervence fungují

Destigmatizační snahy přinesly své ovoce: o 21 % více účastníků po skončení studie souhlasilo s tím, že lidé s duševním onemocněním jsou méně nebezpeční, než si většina lidí myslí. O 20 % více studentů si také myslelo, že lidé s duševním onemocněním mají stejné právo na zaměstnání jako kdokoli jiný. Největší změna nastala u studentů, kteří absolvovali seminář, kde bylo možné si vyslechnout příběh člověka, jenž měl osobní zkušenost života se schizofrenií, a popovídat si s psychiatrem.
Více na: mujmindset.cz (Zdroj: NÚDZ)

Ohodnoťte tento článek!