Změny plateb zdravotního pojištění od Nového roku

Změny výše vyměřovacích základů a plateb zdravotního pojištění se od 1. 1. 2017 týkají všech skupin plátců pojistného, tedy osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), osob bez zdanitelných příjmů (OBZP), zaměstnavatelů i státu.

Změny shrnuje Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) v souvislosti s převodem účtů pod Českou národní banku. „Upozorňujeme zároveň všechny plátce pojistného na zdravotní pojištění, že VZP v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech převádí své účty k České národní bance. Dosavadní účty budou zrušeny. To pro plátce znamená nutnost změnit číslo účtu příjemce při svých platbách. Nová čísla účtů VZP už jsou zveřejněna na www.vzp.cz/cisla-uctu,“ uvedl mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Změna vyměřovacího základu

Mluvčí dále vypočetl, že navýšení průměrné mzdy znamená zvýšení minimálního pojistného OSVČ, a to z 1 823 Kč na 1 906 Kč. Změna minimální mzdy přináší navýšení pojistného OBZP a minimálního pojistného zaměstnanců z 1 337 Kč na 1 485 Kč. A zvyšuje se i vyměřovací základ pro platby pojistného státem z 870 Kč na 920 Kč měsíčně. Platby ve výši nového minima musí být odvedeny poprvé už za měsíc leden 2017. OSVČ a OBZP mají datum splatnosti vždy osmého následujícího měsíce. Pojistné za zaměstnance se platí za jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. A pozor, za den platby pojistného se ve všech případech považuje den, kdy došlo k připsání částky na účet zdravotní pojišťovny.

Zvýšení i u minima

Podnikatelé musí po celý rok 2017 na zálohách odvádět částku 1 906 Kč, jsou-li povinni dodržet minimální vyměřovací základ. Zvýšení se týká jak těch, kdo platí podle svého loňského přehledu OSVČ částku minimálních záloh ve výši 1 823 Kč, tak i těch, kdo platí svoji vypočtenou zálohu nižší než 1 906 Kč. Pro OSVČ je totiž vyměřovacím základem 50 procent příjmu ze samostatné činnosti po odpočtu výdajů v daném roce, ale minimálním vyměřovacím základem je dvanáctinásobek poloviny průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Je-li průměrná mzda pro rok 2017 stanovena na 28 232 Kč, je měsíčním vyměřovacím základem částka ve výši 14 116 Kč (= 50 %) a pro všechny měsíce roku 2017 je minimální záloha na pojistné 1 906 Kč (= 13,5 % z vyměřovacího základu).

Ohodnoťte tento článek!