Znalost hladiny cholesterolu je pro pacienty klíčová

V rámci Světového dne srdce upozornily farmaceutické společnosti i dotčené odborné lékařské společnosti na význam včasného testování cholesterolu. Čeští pacienti nejenže hladinu svého cholesterolu neznají, ale testy navíc ukazují na problémy u více než poloviny pozorovaných.

Společnost Sanofi se ve spolupráci s Českou společností pro aterosklerózu rozhodla v rámci s letošního Světového dne srdce (29. 9.) upozornit na značnou neinformovanost pacientů o výši cholesterolu v krvi. Jak odborníci upozornili, rizika spojená s nadměrnou výší cholesterolu jsou stále zlehčována a hodnotu svého cholesterolu většina pacientů nezná. Průzkum agentury Ipsos ukázal, že polovina Čechů nad 40 let nezná hladinu cholesterolu ve své krvi, přestože vysoký cholesterol je jednou z nejčastějších příčin infarktu nebo cévní mozkové příhody.
„Pacienti přicházejí k lékaři až ve chvíli, kdy mají konkrétní problém. To už však bývá pozdě a často nezbývá než nasadit léky. Přitom na preventivní prohlídku má člověk nárok každý druhý rok a díky včasnému podchycení problému by mnohdy stačilo jen upravit jídelníček,“ říká místopředseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Otto Herber.

Problémy má 61 procent

Zajímavé výsledky přineslo mimořádné čtrnáctidenní testování lipidů v krvi v rámci preventivního programu společnosti synlab Zdraví národa. Závěry testování více než 1000 osob nejsou povzbudivé. Výsledky za hraniční mezí u LDL cholesterolu byly zaznamenány u 61 % testovaných. „Výsledky jasně ukazují, že v průměru jsou na tom hůře muži (81 % s nálezem mimo referenční mez) než ženy (78 % s nálezem mimo referenční mez). U obou skupin se navíc ukázalo, že nebylo výjimkou mít mimo referenční mez více sledovaných parametrů najednou (mnohdy i 3 ze 4),“ říká k výsledkům testování praktický lékař společnosti synlab Aleš Ducháček.

Přes 5 miliard na celou Evropu

Jeho slova doplnil mluvčí Sanofi Libor Kytýr. „V žádném případě není dobré podceňovat prevenci. Vysoký cholesterol lze u mnohých pacientů regulovat pomocí statinů,“ uvedl mluvčí.
Navíc má včasná léčba také ekonomický aspekt. Jak uvádí Evropská statistika kardiovaskulárních chorob (European Cardiovascular Disease Statistics), celkové náklady na léčbu kardiovaskulárních nemocí se jen v Evropské unii v roce 2012 vyšplhaly na 196 miliard eur (tedy zhruba 5,4 bilionu korun). „Léčba kardiovaskulárních chorob představuje vysokou finanční zátěž. Pacient s infarktem myokardu potřebuje nákladnou akutní péči, jejíž cena se může vyšplhat na stovky tisíc korun. Chronická léčba nemocných s oběhovými chorobami představuje pro zdravotní systém druhou nejvyšší položku po onkologické léčbě,“ vysvětlil předseda České společnosti pro aterosklerózu Michal Vrablík.

Prevence po 10 letech nestačí

Zatímco preventivní prohlídky hradí zdravotní pojišťovny od dovršení 19. narozenin jednou za dva roky, vyšetření na hladinu cholesterolu se standardně provádí pouze v 18, 30, 40, 50 a 60 letech. „Preventivní prohlídky v pozdějším věku zákon nestanovuje. Většina lidí nad 60 let řeší se svým ošetřujícím lékařem různé zdravotní potíže, jejichž diagnostika a kontrola může zvýšenou hladinu cholesterolu odhalit,“ říká Otto Herber. Průzkum však ukázal, že 46 % lidí ve věku 56–65 let svou hladinu cholesterolu nezná. S věkem se pak tato neznalost snižuje, nicméně mezi lidmi ve věku 66–70 let je stále třetina těch, kteří svou hladinu cholesterolu neznají, a dokonce 20 % lidí z této věkové skupiny ani nepovažuje vysoký cholesterol za problém.

Diagnóza FH

Odborníci ale v této souvislosti připomínají také geneticky podmíněnou familiární hypercholesterolemii (FH). „Způsobuje dramatické urychlení aterosklerózy a pacienti mohou zemřít na infarkt nebo mozkovou mrtvici už kolem pětatřicátého roku věku,“ říká Michal Vrablík. Byly však zaznamenány i případy infarktu u dětí mladších deseti let, které měly tuto genetickou poruchu. Familiární hypercholesterolemií trpí v ČR 20 tisíc lidí. Česká republika patří v léčbě vysokého cholesterolu ke světové špičce. Lékaři mají přitom zachyceno 30 % z předpokládaného počtu nemocných FH, což je třetí nejlepší výsledek na světě.
Česká společnost pro aterosklerózu iniciovala založení nezávislé organizace pacientů s názvem Diagnóza FH, která bude poskytovat psychosociální podporu nemocným, předávat informace o diagnóze a aktuálních možnostech léčby včetně praktických doporučení.

Ohodnoťte tento článek!