Zpráva o stavu demence 2014

Na náklady spojené s demencí vydá Česká republika 39 miliard korun ročně. Onemocněním trpí až 150 tisíc obyvatel, přesto Česko nemá dosud vládou schválený plán boje proti demenci.

Podle posledních statistik trpí demencí 143 tisíc Čechů, do konce roku by však mohlo toto číslo narůst až na 154 tisíc. Odhaduje se, že v roce 2023 už počet pacientů dosáhne 200 tisíc, hranici 300 tisíc nemocných ČR překročí v roce 2036. Jak uvedla spoluautorka Zprávy o stavu demence 2014 primářka Gerontocentra doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph. D., podstatnou část péče o dementní pacienty stále zajišťují rodiny.

Výrazné rozdíly

Česká alzheimerovská společnost zmapovala situaci v ČR a zjistila, že jen čtvrtina lidí s demencí (26 %) využívá ambulantní zdravotní péči, necelých 6 % zdravotní péči lůžkovou. Pětina (19 %) bydlí v domovech pro seniory a přes 6 % v domovech se zvláštním režimem. Pacientů přibývá s věkem, do 65 let trpí demencí každý 866., nad 65 let každý třináctý člověk, nad 80 let každý pátý a nad 90 let téměř každý druhý. Nejvíce lidí s demencí žije v Praze (téměř 19 tisíc), následuje kraj Jihomoravský a Středočeský. Nejméně pacientů s demencí (3600) žije v Karlovarském kraji.
Varující podle docentky Holmerové je, že v krajích jsou zásadní rozdíly v objemu poskytované formální péče, tedy té, již zajišťují instituce. Nejméně jí je v Libereckém a Jihočeském kraji, nejvíce v kraji Moravskoslezském. Pobytová sociální zařízení jsou nejvíce využívána lidmi s demencí v Ústeckém kraji, nejméně v Praze.
Snahou České alzheimerovské společnosti je přispět k diskusi o možnostech řešení demence v Česku. „Cílem Zprávy o stavu demence je přiblížit fakta o výskytu i službách a zároveň upozornit veřejnou správu na chybějící údaje a podpořit propojování zdánlivě nepropojitelných resortů zdravotnictví, sociálních věcí a financí,“ uzavřela Iva Holmerová.

Ohodnoťte tento článek!