Zpráva z „Mise Haiti“ – křest naší nové knihy

Slavnostní představení knihy „Mise Haiti“ s podtitulem „5 měsíců s Lékaři bez hranic“, jejímž autorem je chirurg MUDr. Tomáš Šebek, proběhlo 16. prosince v Praze v historických prostorách posluchárny Nemocnice Na Františku. Publikaci vydala Mladá fronta a. s. ve své divizi Medical Services.

Mezi dvěma stovkami hostů byli přítomni senátor prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., fotografka Sára Saudková či ředitel české pobočky organizace Lékaři bez hranic (MSF) Pavel Gruber, kteří knihu společně pokřtili.

Jeden z prvních čtenářů knihy, profesor Jan Žaloudík, v družném hovoru s jejím autorem.

Nadčasový příběh

Nová publikace je (po sborníku interview s osobnostmi české medicíny „Hippokratovské hovory“ a souboru komentářů „Nejsem si jist“ našeho kmenového autora MUDr. Milana Nováka) třetím počinem edice zaštítěné naším listem. Z původních deníků publikovaných formou on-line blogu jsme poskládali knihu, jejíž čtenářská odezva a pozitivní kritika přišly ještě dříve, než byla vydána.

Jak připomněl sám autor, téměř každodenní zpravodajství z druhého konce světa bavilo nejen jeho rodinu a přátele doma v České republice, ale i stále se rozšiřující okruh čtenářů jeho blogu.

V reakci na jejich ohlasy tak vznikl nadčasový příběh ze dvou misí Lékařů bez hranic na Haiti z let 2010 a 2012. Kniha je psána uvolněným stylem, který na jednu stranu popisuje reálie humanitární mise po ničivém zemětřesení a práci Lékařů bez hranic v zemi, kde je doktorů jako šafránu, z druhé strany však odlehčenou formou a někdy až naturalisticky přibližuje čtenáři každodenní život v projektu, který je na hony vzdálený životnímu standardu, na jaký jsme v Evropě zvyklí.

Na koupi knihy a autogram se stála fronta.

Skuteční chlapi a umění našich pradědů

Profesor Žaloudík vyzdvihl čtivost knihy, kterou dle svých slov zvládl „zhltnout“ během jedné cesty letadlem. K autorovým zkušenostem z Haiti dodal, že evropští lékaři, obklopení přístroji, laboratořemi a veškerými vymoženostmi „západní“ medicíny, možná po přečtení dílka budou autorovi závidět možnost vrátit se ke „kořenům“ samotného lékařského umění. Sám dle svých slov snad jen jednou či dvakrát zažil tak urgentní situaci a nutnost improvizace (s jakými se doktor Šebek denně setkával na své misi), že si při záchraně pacienta doslova „ani nestihl sundat sako“.

Na závěr připojil svou obavu z depersonalizace moderní medicíny, kdy se pacient stává jen souborem dat, které vyjedou na kartičkách ze strojů. Vyzkoušet si medicínu tak, jak ji dělali naši dědové a pradědové, naši lékaři mají, jen pokud vycestují do tak extrémních podmínek, jaké nabízí třeba právě Haiti.

Sára Saudková pak, coby pravidelná čtenářka autorových blogů již před vydáním knihy, dodala, že se jí dlouhodobě zdá, že se vytratili „skuteční chlapi“. Prakticky prý nepotkává takové, kteří by si podobné označení zasloužili, Tomáš Šebek k nim však podle jejích slov jednoznačně patří.

V publiku se objevil autentický Haiťan Lyonel Badette, toho času student 1. LF UK.

Beatnik v bílém plášti

Editor Martin Čermák následně přiblížil zákulisí ediční přípravy knihy. Jen s lehkou nadsázkou připodobnil autorův živý hovorový styl psaní a autenticitu sdíleného prožitku ke spisovatelům tzv. beatnické generace. Tak jako oni se i Tomáš Šebek vydal „na cestu“, nejen aby poznal svět, ale hlavně aby se dozvěděl něco o sobě, o svém povolání a našel v tomto prostředí určitou vnitřní a profesní svobodu.

S úsměvem pak editor dodal, že zatímco u většiny textů, které projdou jeho rukama, se snaží jejich jazykovou a stylistickou podobu „učesat“, u knihy doktora Šebka probíhala „korektura“ občas trochu naruby – pokud se autor místy nechal „unést“ přílišnou spisovností, formálností a korektností, bylo třeba text zpátky „rozcuchat“ do jeho obvyklého stylu a tahu na branku. Samostatnou kapitolou pak byla mravenčí práce nad desítkami až stovkami snímků z autorem dodané fotodokumentace, která perfektně ilustruje jeho zážitky.

Slavnostní křest: zleva editor Martin Čermák, Sára Saudková, Tomáš Šebek, ředitel divize Medical Services Mladé fronty a. s. Karel Novotný, ředitel českých MSF Pavel Gruber a senátor Jan Žaloudík.

Příspěvek na dobrou věc

Na závěr oficiální části křtu ředitel české pobočky MSF Libor Gruber seznámil přítomné s aktivitami Lékařů bez hranic, a to nejen na jejich haitské misi. Připomněl mimo jiné, že MSF většinou zasahují v akutních případech (živelní katastrofy, konflikty a další krizové situace), z čehož plyne dočasnost a omezený mandát misí. Na Haiti však navzdory tomuto principu fungují již několik let, která uplynula od tamního ničivého zemětřesení. V zemi totiž prakticky nefunguje oficiální zdravotnický systém a síť, MSF proto tuto činnost suplují, a to nejen po stránce medicínské, ale i organizační.

Program dále pokračoval neformálně pojatým pohoštěním, jehož se ujaly především sestry z Nemocnice Na Františku, které donesly ochutnávku vlastních cukrovinek a dalších kulinářských lahůdek. Přispěly tak k adventní a příjemné atmosféře celé akce. Návštěvníci si pak během korzování v aule a přilehlých prostorách mohli přečíst na stěnách rozvěšené ukázky z jednotlivých kapitol.
Tomáš Šebek ve svém poděkování vzdal hold své rodině za podporu, bez níž by byl výjezd na mise nemyslitelný, a organizaci MSF za zprostředkování neopakovatelných zkušeností. Během následující autogramiády, na niž se utvořila dlouhá fronta, se přímo na místě rozprodala desetina nákladu knihy.

Zájemci si mohli vybrat, zda ji zakoupí za speciální „křestní“ cenu 195 Kč, nebo za vyšší příspěvek ve výši 1000 Kč, jehož výtěžek je určen na podporu studia budoucího haitského lékaře Lyonela Badette, který nyní navštěvuje 1. lékařskou fakultu UK v Praze.

Knihu lze objednávat na tel.: 225 276 168, e-mail: knihyMS@mf.cz

Ohodnoťte tento článek!